Click to listen highlighted text!

– 2021, Projekt pn. “Organizacja szkoleń, konferencji i wizyt studyjnych w Gminę Krasnobód”. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Gmina Krasnobród zakończyła realizację projektu pn. „Organizacja, szkoleń, konferencji i wizyt studyjnych w Gminie Krasnobród” w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”.

 

W ramach realizacji operacji zostały zrealizowane dwie wizyty studyjne. Uczestnikami pierwszej z nich były dzieci i młodzież, które odwiedziły „Karczmę Karpiówkę” oraz Gospodarstwo Rybackie w Bełżcu, których to współwłaścicielem jest Pani Anna Kuśmierczak – Kuceł. Druga wizyta studyjna (dwudniowa) zrealizowana została na terenie województwa podkarpackiego w miejscowości Ruda Różaniecka również dla 30 uczestników. Głównym punktem wyjazdu było zwiedzanie Gospodarstwa Rybackiego i Karczmy „Dębowy Dwór” Mirosława Zaborniaka oraz Zarządu Dóbr Smolin Gospodarstwo Rybackie w Rudzie Różanieckiej wraz z „Czterema Stawami” oraz zakładem przetwórczym w Płazowie prowadzonym przez Państwa Andruszewskich. Kolejnym działaniem w ramach operacji była organizacja 4 szkoleń o tematyce rybackiej m.in. Wzorcowe gospodarstwo rybackie, Przepisy i dokumenty odnoszące się do branży rybackiej, Dobrostan ryb. Zadania te zostały zorganizowane w Krasnobrodzkim Domu Kultury, w Karczmie Karpiówka w Bełżcu, w Dworku Dąbrowa w Dąbrowie Tomaszowskiej oraz w Dębowym Dworze w Rudzie Różanieckiej. Ostatnim etapem projektu była organizacja Konferencji podsumowującej w „Dębowym Dworze” w Rudzie Różanieckiej z udziałem 100 uczestników podczas której odbył się pokaz kulinarny z wykorzystaniem lokalnych produktów rybackich wraz z degustacją prowadzony przez Annę Kuśmierczak – Kuceł, wygłoszone zostały prelekcje przez Panią Elizę Obirek – kierownik Biura Stowarzyszenia RLGD „Roztocze” w Narolu, Panią Beatę Wróbel- dyrektor Biura Polskiego Związku Wędkarskiego w Zamościu oraz Małgorzatę Miecznik- inspektor ds. funduszy unijnych Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie, koordynator projektu.

 

W ramach projektu zostały zorganizowane 4 szkolenia, 5 pokazów kulinarnych , 2 wizyty studyjne i konferencja podsumowująca. Liczba osób objętych działaniami aktywizacyjnymi, integracyjnymi, szkoleniowymi, promocyjnymi i informacyjnymi (które poznały lokalną tradycję i zwyczaje) to liczba osób z grup defaworyzowanych w ilości 100, w tym 50 osób z grupy defaworyzowanej.
Całkowity koszt operacji wyniósł 59 000,00 zł, z czego wartość dofinansowania to 50 000,00 zł.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom działań projektowych, osobom zaangażowanym w realizację zadań oraz pracownikom Biura Stowarzyszenie RLGD „Roztocze”.

W zakresie operacji zostały Zorganizowane zostały 4 bloki szkoleniowe obejmujące zagadnienia dotyczące najczęściej występujących chorób u karpi i pstrągów. I szkolenie odbyło się w Krasnobrodzkim Domu Kultury w Krasnobrodzie obejmowało  50 uczestników. II szkolenie odbyło się w Dworku Dąbrowa również obejmowała 50 uczestników. III szkolenie odbyło “Dębowym Dworze “ w Rudzie Różanieckiej natomiast IV szkolenie  odbyło się w “Karczmie Karpiówka” w Bełżcu również obejmowało 50 uczestników. Również zostały zorganizowane  2 wizyty studyjne.

I 1-dniowa wizyta studyjna zorganizowana była dla 30 osobowej grupy dzieci i młodzież. Miejsce wizyty to Bełżec” Karczma Karpiówka”. II 2-dniowa wizyta studyjna dla 30 osobowej grupy, zorganizowana w Dębowym Dworze” w Rudzie Różanieckiej. W ramach tego projektu została zorganizowana Konferencja podsumowująca w Rudzie Różanieckiej dla 100 uczestników.

 

 


2021-08-19 II SZKOLENIE RYBY

Szkolenie pn. „Wzorcowe gospodarstwo rybackie” oraz pokaz kulinarny kuchni regionalnej z wykorzystaniem lokalnych produktów rybackich.”

W dniu 19 sierpnia w „Dworku Dąbrowa” w Dąbrowie Tomaszowskiej o godz. 15.00 odbyło się drugie szkolenie pn. „Wzorcowe gospodarstwo rybackie”, oraz pokaz kulinarny kuchni regionalnej z wykorzystaniem lokalnych produktów rybackich.
Szkolenie przeprowadził Pan Wojciech Zacharczuk z Powiatowego Inspektora Weterynarii w Łęcznej Szkolenie było zorganizowane w ramach projektu pn. „Wspieranie społeczności lokalnej
w zakresie wzmacniania jej potencjału intelektualnego o przedsiębiorczości oraz dostępu do rynku pracy i poprawy warunków życia”. Projekt miał na celu wsparcie dla mieszkających
z obszaru gminy Krasnobród jaki i z terenu RLGD „Roztocze”, osób z grupy wiekowej 50+ pozostających poza rynkiem pracy oraz bezrobotnych, w tym byłych pracowników sektora rybackiego. Szkolenie obejmowało grupę 50 osób.
Po wykładzie odbył się pokaz kulinarny kuchni regionalnej przedstawiony przez Państwo Elżbietę i Jerzego Wójcików z Restauracji Koncertowej z Lublina. Podczas tych warsztatów prowadzący przygotowywali m.in. gulasz z karpia z cukinią.

 


2021-07-23 I SZKOLENIE RYBY

W dniu 23 lipca 2021 r. w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbyło się szkolenie pn. „Zdrowie ryb w stawach karpiowych i pstrągowych” oraz pokaz kulinarny kuchni regionalnej z wykorzystaniem lokalnych produktów rybackich. Szkolenie poprowadził znakomity wykładowca -dr Jan Żelazny z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego Badawczego w Puławach Zakład Chorób Ryb, Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Po wykładzie odbył się pokaz kulinarny kuchni regionalnej przedstawiony przez p. Elżbietę i Jerzego Wójcików z Restauracji Koncertowej z Lublina. Głównym celem warsztatów było nabycie i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie przygotowania i podania tradycyjnych potraw regionalnych, przygotowanych z lokalnych produktów charakterystycznych dla regionu obszar RLGD. Podczas pokazu przygotowywano zupę rybną z karpia z kaszą jęczmienną. Następnie odbyła się degustacja i wymiana wrażeń. Realizacja projektu ma na celu wsparcie mieszkańców z obszaru gminy Krasnobród jaki i z całego terenu RLGD „Roztocze”, w szczególności osób z grupy wiekowej 50+ pozostających poza rynkiem pracy oraz bezrobotnych, w tym byłych pracowników sektora rybackiego. Szkolenie obejmowało grupę 50 osób.

 


2021-10-21 KONFEENCJA PODSUM0OWUJĄCA PROJEKT

W dniu 21 października w „Dębowym Dworze” w Rudzie Różanieckiej odbyła się Konferencja podsumowująca projekt pn. „Organizacja szkoleń, konferencji i wizyt studyjnych w Gminie Krasnobród”. Na Konferencję przybyli zaproszeni goście z Gmin z obszaru RLGD m.in.: p. Mirosław Zaborniak-Prezes Rybackiej Grupy Działania Roztocze, oraz właściciel „Dębowego Dworu”, p. Andrzej Adamek –Wójt Gminy Bełżec, oraz przedstawiciele gminnych ośrodków kultury, organizacji, stowarzyszeń.
Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Pan Janusz Oś -zastępca Burmistrza
Krasnobrodu, a całą konferencję poprowadziła p. Mariola Czapla -Dyrektor Krasnobrodzkiego Domu Kultury.
Pierwszym prelegentem była p. Beata Wróbel -dyrektor Biura Polskiego Związku Wędkarskiego w Zamościu. Przedstawiła prelekcję nt. „Typologii łowisk w Polsce oraz zezwolenia i opłat za wędkowanie”. Kolejnym punktem programu była prelekcja p. Elizy Obirek –kierownika Biura Stowarzyszenia RLGD „Roztocze”, nt. „Efektów wdrażania Strategii przez Rybacką Lokalną Grupę Działania „Roztocze, która przedstawiła rezultaty osiągniętej strategii oraz projekty realizowane przy Gminy z obszaru RLGD.
Prezentację podsumowującą realizację zadania przedstawiła p. Małgorzata Miecznik –inspektor ds. funduszy unijnych z Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie, koordynator projektu.
Końcowym elementem Konferencji był pokaz kulinarny przeprowadzony przez p. Annę Kuśmierczak–Kuceł -z Gospodarstwa Rybackiego „Bełżec”, właścicielkę Karczmy „Karpiówka”, laureatkę wielu prestiżowych nagród, m.in.: AgroLigii 2018 oraz Perły 2021
w Konkursie Nasze Dziedzictwo-Smaki Regionów. Pani Anna omówiła sposób przetwórstwa karpia w swoim gospodarstwie, walory spożywania ryb oraz pokazała sposób przyrządzania Sushi z wykorzystaniem lokalnych produktów.
W ramach projektu zostały zorganizowane 4 szkolenia, 5 pokazów kulinarnych i 2 wizyty studyjne i konferencja podsumowująca. Liczba osób objętych działaniami aktywizacyjnymi, integracyjnymi, szkoleniowymi, promocyjnymi i informacyjnymi (które poznały lokalną tradycję i zwyczaje) to liczba osób z grup defaworyzowanych w ilości 100, w tym 50 osób z grupy defaworyzowanej.
W dniu 21 października 2021 r. w Dębowym Dworze w Rudzie Różanieckiej miała miejsce Konferencja Podsumowująca projekt p.n. „Organizacja szkoleń, konferencji i wizyt studyjnych”, zorganizowana przez Miasto i Gmina Krasnobród w ramach uzyskanego dofinansowania poprzez RLGD „Roztocze”.
Czas podczas konferencji wypełniony został prelekcjami poświęconymi nie tylko podsumowaniu projektu, ale i promocją łowisk wędkarskich, które możemy spotkać także na Roztoczu. Promocja turystyki wędkarskiej, która została zaprezentowana przez Panią @Beata Wróbel- Dyrektora Okręg PZW Zamość okazała się punktem inspirującym i motywującym do spędzania wolnego czasu nad pięknymi wodami Roztocza z całymi rodzinami.
W kolejnym etapie zaprezentowane zostały pięcioletnie “Efekty wdrażania Strategii przez RLGD “Roztocze”. Uczestnikom konferencji przybliżono informacje na temat 53 pięknych operacji, które zostały dofinansowane w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Rybacką Lokalną Grupę Działania z Roztocza.
Niezapomnianym punktem Konferencji był pokaz kulinarny przeprowadzony przez Panią Ania Kuśmierczak z Gospodarstwa Rybackiego „Bełżec”, właścicielkę Karczmy „Karpiówka”, laureatkę wielu prestiżowych nagród, m.in.: AgroLigii 2018 oraz Perły 2021 w Konkursie Nasze Dziedzictwo-Smaki Regionów. Podczas pokazu omówiony został sposób przyrządzania Sushi z wykorzystaniem lokalnych produktów oraz lokalnego karpia.
Zaangażowanie uczestników w przygotowanie Sushi jako poczęstunku dla wszystkich uczestników okazało się najsmaczniejszym punktem konferencji. Równie barwne smaki rzemieślniczego piwa zaprezentowała nam firma Browincja z Radymna, która gościnnie zawitała z poczęstunkiem na konferencji.
Prezentację podsumowującą realizację zadania przedstawiła Pani Małgorzata Miecznik –inspektor ds. funduszy unijnych z Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie- koordynator projektu

 

 

 


 


 

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!