Click to listen highlighted text!

– 2021, Zadanie pn. „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Hutków od km 0+700,00 do km 0+970,00”. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

W dniu 11 sierpnia 2021 r. Zastępca Burmistrza Janusz Oś przy kontrasygnacie Skarbnika Elżbiety Nowak podpisali  umowę z firmą  „PRAKTIBUD – Adam Gwizdała” z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, ul. Sybiraków 6, na realizację inwestycji pn. „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Hutków od km 0+700,00 do km 0+970,00”. Zamówienie zajmuje swym zakresem modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Hutki.
Dofinansowanie pozyskane ze środków budżetu Województwa Lubelskiego na budowę i modernizacje (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wartość podpisanej umowy wynosi 90 651,00 zł brutto.
Planowany termin zakończenia robót to 11 września 2021 r.

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!