Click to listen highlighted text!

– 2022-2023 Grant pn. „Cyfrowa Gmina”, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020

Projekt zakładał zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w Gminie Krasnobród oraz doposażenie urzędu w celu zwiększenia dostępności e-usług dla
mieszkańców. W ramach realizacji grantu przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa,
zasięgnięto doradztwa technicznego, przeprowadzono dostawę sprzętu i
oprogramowania komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych, której zakres
rzeczowy obejmuje w szczególności:
a) stacje robocze –12 sztuk,
b) oprogramowanie biurowe –12 sztuk,
c) monitory – 12 sztuk,
d) dysk serwerowy –1 sztuka,
e) zasilacz awaryjny –12 sztuk,
f) urządzenie wielofunkcyjne –3 sztuki,
g) scanery –2 sztuki,
h) laptopy –22 sztuki,
i) monitor –1 sztuka,
j) oprogramowanie antywirusowe –34 sztuki.
W ramach oszczędności poprzetargowych zakupiono zasilacz awaryjny do serwera -1 szt.

Wysokość rozliczonego grantu:  210 652.47 zł

_______________________________________________________

Gmina Krasnobród otrzymała potwierdzenie dofinansowania w wysokości 210 660,00 zł z programu „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Projekt zakłada zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w Gminie Krasnobród oraz doposażenie urzędu w celu zwiększenia dostępności e-usług dla mieszkańców. Ponadto, w ramach realizacji projektu przewiduję się przeprowadzenie audytu w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez wzmocnienie technicznego i kompetencyjnego potencjału do zapobiegania i reagowania na incydenty. W dłuższej perspektywie efekty realizacji projektu wpłyną korzystnie na zwiększenie zdolności urzędu do realizacji e-usług i przyczynią się do zwiększenia ogólnej efektywności realizowanych procedur.

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!