Click to listen highlighted text!

– Apel do właścicieli psów o niewypuszczanie zwierząt bez nadzoru

Zwracam się do mieszkańców Krasnobrodu, w szczególności zamieszkujących okolice zalewu (ulice Targowa, Partyzantów, Sikorskiego), o trzymanie psów w kojcach lub ogrodzonych podwórkach, w związku z powtarzającymi się od kilku tygodni przypadkami agresywnego zachowania tych zwierząt w tym rejonie. Zwierzęta można wyprowadzać na spacery z zachowaniem środków zapobiegawczych tj. na smyczy lub w kagańcu. Przypominamy, że zgodnie z art. 431 kodeksu cywilnego właściciele zwierząt, ponoszą pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzone przez zwierzęta krzywdy i szkody dlatego opiekę nad psem należy sprawować w sposób gwarantujący bezpieczeństwo w miejscach publicznych. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia zgodnie z art. 77 Kodeksu wykroczeń podlega karze grzywny.
W związku z powyższym zwracamy się z apelem o dopełnienie obowiązków, jakie spoczywają na właścicielach zwierząt.

Burmistrz Krasnobrodu
Kazimierz Misztal

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!