Click to listen highlighted text!

– Apel do właścicieli psów

W związku z przypadkami wypuszczania psów luzem oraz sytuacjami agresywnego zachowania psów, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz turystów, apelujemy do właścicieli i opiekunów psów o niewypuszczanie zwierząt bez nadzoru. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi. Właściciele psów zobowiązani są trzymać je na terenie swoich posesji.

Przypominamy, że obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe określone zostały w regulaminie utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Krasnobród  zatwierdzonym uchwałą nr XV/132/2020 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 15 kwietnia 2020 r.

Zwracamy  uwagę na podstawowe obowiązki, a w szczególności o stałym skutecznym dozorze nad psami i innymi zwierzętami domowymi, w tym zwłaszcza o:

– prowadzenie psa poza swoimi posesjami na smyczy

– zabezpieczenie posesji przed wydostaniem się zwierzęcia poza jej teren

Informujemy, że zgodnie z art.431 kodeksu cywilnego właściciele zwierząt ponoszą pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzone przez zwierzęta krzywdy i szkody. Opiekę nad psem należy sprawować w sposób gwarantujący bezpieczeństwo w miejscach publicznych. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia zgodnie z art.77 Kodeksu Wykroczeń podlega karze grzywny.

W związku z powyższym zwracamy się z apelem o dopełnienie obowiązków, jakie spoczywają na właścicielach zwierząt. Zadbajmy o to, aby w miejscu swojego zamieszkania czuć się bezpiecznie!

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!