Click to listen highlighted text!

– Małgorzata Brodziak

Ze względu na usprawnienie prac komisji szacującej straty w uprawach rolnych, wnioski o szacowanie strat, należy składać do dnia 10 sierpnia 2021r. Wnioski zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenia należy dokonać na aktualnych formularzach, dostępnych w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie oraz w BIP na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Lublinie i na stronie Gminy …

deszcz

W związku z wystąpieniem w dniu 26.07.2021 roku w miejscowościach na terenie Gminy Krasnobród niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci gradu oraz deszczu nawalnego, informujmy, że komisja powołana Zarządzeniem Nr 270 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 sierpnia 2019 roku przystępuje do szacowania strat.

Rolnicy, u których w gospodarstwach wystąpiły szkody w uprawach spowodowane przez grad oraz deszcz …

herb

Informuję, że w dniu 29 lipca 2021 r. (tj. czwartek) o godz. 16 00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się XXV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXIV sesji.
4.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5.Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
6.Wolne wnioski i wypowiedzi.
7.Debata nad raportem o stanie gminy.
8.Podjęcie uchwał:

1)ws …

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!