Click to listen highlighted text!

– Administracja

Trwają prace związane z “Remontem ulicy Leśnej w Krasnobrodzie od km 0+000,00 do km 0+382,69”. Zakres prac obejmuje roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, koryta wykonywane mechaniczne, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie warstwy z piasku stabilizowanego cementem, podbudowę z mieszanki kruszywa niezwiązanego wraz z wykonaniem warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej oraz wykonanie …

3 kwietnia odebrano prace w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana opraw oświetleniowych na istniejących słupach na ulicy Sanatoryjnej w m. Krasnobród”.  Zakres robót obejmował demontaż opraw sodowych 14 sztuk, montaż 14 opraw typu LED o mocy 48W i strumieniu świetlnym lampy 8000lm, wymianę wkładek zabezpieczeniowych we wnękach słupowych słupów objętych wymianą opraw.

Dodatkowo oprawy oświetleniowe wyposażone …

1 kwietnia w Urzędzie Miejskim Krasnobrodzie odbyła się narada dotycząca zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności, Budynku Podmiotu Ekonomii Społecznej przy ul. Rynek 12 w Krasnobrodzie”.  Spotkanie przeprowadzone zostało w obecności projektanta sprawującego nadzór autorski, inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy, wykonawcy robót. Wartość robót budowlanych wynosi 500 333,48 zł. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: …

Koło Gospodyń Wiejskich Krasnobród realizuje grant pn. „Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców gminy Krasnobród poprzez wyposażenie i modernizację sali warsztatowej” współfinansowany w ramach projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na …

19 marca firma WAM Wojciech Smolak z siedzibą w Świlczy zgodnie z zawartą umowa nr 2/2021/W zakupiła i dostarczyła meble do pomieszczeń siedziby KGW Krasnobród. W ramach zadania zakupione zostały meble m.in.: ława, sofa trzyosobowa, krzesło, stół, szafa do zabudowy pralki i suszarki, szafa na naczynia, sofa dwuosobowa, kosz do segregacji śmieci, zlewozmywak.

Wartość zadania brutto …

W ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych na 2021 rok Gmina Krasnobród 10 sierpnia 2020 r. złożyła  do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego dwa wnioski o dofinansowanie następujących zadań drogowych: „Budowa odcinka ulicy Kalinowej nr 112296L na osiedlu Podzamek w Krasnobrodzie, km 0+003.00 – 0+440.90” oraz „Rozbudowa drogi gminnej Nr 110829L  w miejscowości Kaczórki od km 0+013,00 do …

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!