Click to listen highlighted text!

– Administracja

Na obrazku stoi pięciu panów rozmawiających ze sobą.

Trwają prace związane z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Krasnobród”. Przedstawiciele gminy Krasnobród tj. Burmistrz Krasnobrodu -Kazimierz Misztal, Zastępca Burmistrza Krasnobrodu -Janusz Oś oraz Dyrektor ZGK w Krasnobrodzie -Jacek Gmyz w obecności wykonawcy robót budowlanych Józefa Buciora (reprezentującego konsorcjum firm: Zakład Usług Sanitarnych Józef Bucior oraz Agbud Łukasz Bucior z Krasnobrodu) i Jacka Marcyniuka inspektora …

Obrazek przedstawiający remont dróg

Zakończono prace związane z remontem dróg gminnych nr 110872L oraz 110856L w miejscowości Potok Senderki. Wykonano nową nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych na podbudowie z mieszanki kruszywa łamanego. Łączna długość wyremontowanych dróg w ramach niniejszej inwestycji wynosi 275,00 m. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Zamościa. Wartość zadania wyniosła 67 324,05 zł …

Na obrazku widnieje remont dróg w Majdan Wielki, Majdan Mały oraz Wólka Husińska

W ramach funduszu sołeckiego przeprowadzono inwestycję pn. „Remont dróg gminnych stanowiących dojazd do pól” o łącznej wartości 22 000,00 zł brutto. Wykonano niwelację ubytków przy pomocy spycharki gąsienicowej na długości około 1500,00 m i szerokości około 3,00-4,00 m oraz wbudowano 100,00 t gruzu betonowego frakcji 50-100 mm. Prace zostały przeprowadzone w następujących miejscowościach: Majdan Wielki …

Obrazek przedstawiający pokój w stanie remontu

Rozpoczęły się prace nad realizacją projektu pn. „Wzmocnienie kapitału społecznego gminy Krasnobród poprzez wyposażenie
i modernizację sali warsztatowej”

Prace rozpoczęto od drobnych prac modernizacyjnych w celu dostosowania planowanego pomieszczenia na siedzibę KGW. Roboty polegały na modernizacji oświetlenia (wymiana przewodów elektrycznych, usunięcie starych elementów), zamontowaniu nowych gniazdek elektrycznych. Stworzono nowe punkty instalacji elektrycznej. Dodatkowo, z uwagi że w …

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!