Click to listen highlighted text!

– Aktualności

Szyld ZPORR EPS UE

Ogłoszenie !
Urząd Miejski w Krasnobrodzie informuje, że do 30 września 2006 roku w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie będą przyjmowane wnioski o przyznanie stypendium w ramach projektu „Pomoc stypendialna uczniom szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich” finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy ZSO i UM bezpośrednio w siedzibie lub pod numerami …

Projekt numer Z/2.06/III/3.3.1/511/05
“Modernizacja ciagu pieszo-jezdnego w ulicach Mickiewicza i Cicha w Krasnobrodzie”
Projekt nr Z/2.06/III/3.3.1/511/05 pod nazwą “Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego w ulicach Mickiewicza i Cicha w Krasnobrodzie” został współfinansowany  przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Priorytetu 3 Rozwój lokalny: działanie 3.3-Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, Poddziałanie numer 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich …

W związku z zarządzonymi przez Wojewodę Lubelskiego na dzień 13 maja 2007 roku wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Krasnobrodzie uprzejmie informujemy, iz Komitety wyborcze mające zamiar zgłaszania kandydata na radnego w w/w wyborach są zobowiązane do zlozenia Komisarzowi Wyborczemu w Zamościu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Wyborczego.

Termin złozeniaenia stosownego zawiadomienia do Komisarza Wyborczego upływa w …

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!