Click to listen highlighted text!

– Wydarzenia

W 2021 roku obchodziliśmy 230. rocznicę uchwalenia przez Sejm Czteroletni Konstytucji 3 Maja. Podobnie jak rok temu obchody tego święta w całej Polsce były skromniejsze niż zwykle, a programy ograniczone ze względu na pandemię koronawirusa.
Tak też było i w Krasnobrodzie. Choć obchody były nieco bogatsze niż rok wcześniej, to jednak do programu sprzed czasu pandemii …

Trwają prace związane z “Remontem ulicy Leśnej w Krasnobrodzie od km 0+000,00 do km 0+382,69”. Zakres prac obejmuje roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, koryta wykonywane mechaniczne, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie warstwy z piasku stabilizowanego cementem, podbudowę z mieszanki kruszywa niezwiązanego wraz z wykonaniem warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej oraz wykonanie …

ul. Wiśniowa

Trwają prace nad przebudową drogi gminnej nr 110875L (ul. Wiśniowa) w miejscowości Krasnobród, odcinek od km 0+007,00 do km 0+202,00. W ramach zadania została wykonana nawierzchnia z kostki betonowej brukowej o długości 195,00 m, obsiane pobocza i skarpy. Planowany termin zakończenia budowy to 30.06.2021 r., jednak na chwilę obecną prace są już na ukończeniu.
Zostaną jeszcze …

Budynek Zespołu Szkół

Trwają prace związane z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół w Krasnobrodzie.

Wykonawcą robót jest firma INVEST ENERGY Paweł Kmieć z siedzibą w Biłgoraju.

 

Na podstawie podpisanej w lutym umowy zostaną przeprowadzone następujące prace m.in.:

-wymiana instalacji c.o. w segmentach A i B w tym wdrożenie systemu pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii

-docieplenie ścian i piwnic

-instalacja fotowoltaiczna
-wymiana drzwi. 

 

Termin wykonania prac: do 31.08.2021 …

Gmina Krasnobród w kwietniu 2021 roku zleciła prace polegające na niwelacji terenu oraz ułożenia kostki brukowej pod wiatami przystankowymi w miejscowości Zielone oraz Wólka Husińska. Utwardzenie terenu ułatwi mieszkańcom wspomnianych miejscowości korzystanie z wiat przystankowych zwłaszcza w okresach jesienno zimowych.

Wykonawca zadania była: Krasnobrodzka Spółdzielnia Socjalna ŻRÓDŁO

Wartość zadania to: 2 999,49 zł (1 000,00 zł stanowi Fundusz sołecki …

obrazek z mlotkiem sedziowskim, oraz napisem: uwaga! przetarg

basenowego stanowiące własność Gminy Krasnobród, z przeznaczeniem na prowadzenie:

obsługi i funkcjonowania zespołu basenowo-rekreacyjnego,
działalności gastronomicznej,
wypożyczalni gokartów (max 20 sztuk),
przystani dla jednostek pływających (max 10 sztuk),
atrakcji wodnych dla dzieci,
organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych.

 

Czynsz wywoławczy netto – 48.000,00 zł rocznie.

Przetarg odbędzie się 12 marca 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie.

 

Wadium w wysokości 10.000,00 …

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!