Click to listen highlighted text!

– Co warto zobaczyć?

KOŚCIÓŁ I KLASZTOR

Barokowy kościół pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny wybudowany w latach 1690-1699 wraz z klasztorem został ufundowany przez Marię Kazimierę d’Arguien, późniejszą żonę króla Jana III Sobieskiego – Marysieńkę Sobieską jako wotum wdzięczności za uzdrowienie. Wewnątrz kościoła znajdują się m.in.: XVIII-wieczna chrzcielnica, barokowa ambona w kształcie wazy, 33-głosowe organy wykonane w 1975r., cztery ołtarze boczne oraz główny ołtarz wykonany przez Jana Mauchera w latach 1774-1776. Między kolumnami znajdują się postacie świętych: Jacka. Dominika, Wincentego Ferreriusza i Tomasza z Akwinu. W centrum ołtarza, na tle kopii umieszczony jest cudowny obrazek Matki Boskiej Krasnobrodzkiej. Z lewej strony kościół łączy się z klasztorem. Na dolnym korytarzu klasztoru znajduje się „Wystawa z Ziemi Świętej” oraz Muzeum Sakralne, które gromadzi przedmioty liturgiczne, m.in.: ornaty, stare mszały, kielichy oraz stare księgi pochodzące z archiwum parafialnego. Natomiast na piętrze klasztoru warto zobaczyć „Wystawę Maryjną” przedstawiającą Sanktuaria Maryjne w Polsce. Przed klasztorem znajdują się współczesne, wykonane z kamienia pomniki: Chrystusa Dobrego Pasterza i Papieża Jana Pawła II, których wykonawcą jest miejscowy artysta rzeźbiarz Andrzej Gontarz.

MUZEUM SZTUKI SAKRALNEJ

W pomieszczeniu na parterze klasztoru znajduje się muzeum sakralne. Zgromadzono tam przedmioty liturgiczne, m. in. ornaty, stare mszały, kielichy oraz stare księgi pochodzące z archiwum parafialnego.

MUZEUM WIEŃCÓW DOŻYNKOWYCH

W sąsiedztwie Klasztoru, w podwórzu przyklasztornym znajduje się zabytkowy, modrzewiowy, kryty gontem spichlerz z 1795r. W spichlerzu znajduje się kolekcja wieńców dożynkowych. Kolekcja ta jest systematycznie, co roku wzbogacana o nowe wieńce, które przywożone są do Krasnobrodu z okazji organizowanych we wrześniu dożynek diecezjalnych.
PTASZARNIA

Tuż obok zabytkowego spichlerza znajduje się mini-ogród zoologiczny. Można tu zobaczyć ciekawe okazy ptactwa. Są tu: pawie, gołębie, bażanty, kuropatwy i inne.

KRASNOBRODZKIE MUZEUM PARAFIALNE

Krasnobrodzkie Muzeum Parafialne powstało w latach 1989-1994 zorganizowane przez kustosza krasnobrodzkiego Sanktuarium Maryjnego ks. prałata Romana Marszalca, który jest również organizatorem wspomnianej wcześniej ptaszarni. Muzeum zlokalizowane jest w budynku w podwórzu przyklasztornym. Zanim wejdziemy do środka warto zwrócić uwagę na stojące przed wejściem pszczele ule żłobione w potężnych pniach jodły. Muzeum posiada cztery ekspozycje.

1. Etnografia – Muzeum Wsi Krasnobrodzkiej
Ekspozycja ta powstała jako pierwsza w 1989r. i znajduje się na parterze budynku. Gromadzi nieużyteczny już dziś sprzęt gospodarczy i domowy oraz narzędzia pracy wiejskich rzemieślników. Są tu: drewniane pługi i brony, sprzęt tkacki, malowane domowe skrzynie i kufry tzw. krasnobrodzkie, do przechowywania odzieży i inne ciekawe przedmioty.

2. Paleontologia – skamieniałości roślin i zwierząt
Na piętrze muzeum znajduje się ekspozycja, która powstała w 1992r. prezentująca skamieniałości roślin i zwierząt. Zgromadzono tu ponad sto okazów skał wapiennych z odciskami zwierząt i roślin żyjących miliony lat temu. Ustaleniem wieku, z którego pochodzą eksponaty zajął się prof. Walter Kegel Christiansen z Muzeum Geologicznego w Kopenhadze. Eksponaty te pochodzą głównie z krasnobrodzkich kamieniołomów.

3. Garncarstwo krasnobrodzkie
Krasnobród był słynnym ośrodkiem garncarskim. Niestety około 1993 roku rzemiosło to zanikło z chwilą śmierci ostatniego garncarza. Aby ocalić od zapomnienia i ukazać kunszt artystyczny zanikającego rzemiosła powstała ta ekspozycja. Wśród eksponatów są tzw. siwaki, ozdobne dzbanuszki i dwójniaki, zwierzęta i ptaszki, tzw. „zezule”. Eksponaty pochodzą z pamiątek rodzinnych po nieżyjących już garncarzach.

4. Flora i fauna Roztocza
W drugim skrzydle piętra Muzeum znajdują się eksponaty biologiczne. Ekspozycja ta powstała w 1992r. i obejmuje ponad 250 gatunków roślin i wiele gatunków zwierząt występujących na terenie Roztocza. W odpowiedni nastrój podczas oglądania roślin i zwierząt ukazujących bogactwo i piękno tych terenów wprowadza specjalnie przygotowane nagłośnienie ze śpiewem ptaków.

KALWARIA KRASNOBRODZKA

Za murem klasztornym, u stóp Chełmowej Góry rozciąga się zalesiony plac, na którym zlokalizowana jest Kalwaria Krasnobrodzka. Kalwaria powstała w latach 1980-81. Zawiera oprócz stacji Męki Pańskiej centralnie usytuowaną stację Zmartwychwstania Pańskiego. Od poszczególnych stacji biegną alejki w kierunku stacji centralnej. Figury z drewna lipowego wykonał ludowy artysta, Lucjan Boruta z Drohiczyna. Kalwaria jest miejscem modlitwy dla parafian oraz licznie przybywających do Krasnobrodu pielgrzymów.

KAPLICA NA WODZIE

Do Kaplicy na Wodzie prowadzi Aleja Najświętszej Marii Panny zwana też kasztanową, która jest pomnikiem przyrody. Przy Alei usytuowane są kaplice: Św. Onufrego (zbudowana na planie czterolistnej koniczyny), Św. Anny i Św. Antoniego. XVIII-wieczna Kaplica na Wodzie znajduje się około 500m od klasztoru, nazywana jest też czasami „Kaplicą Objawień”, gdyż w tym miejscu, w 1640r. Jakubowi Ruszczykowi objawiła się Matka Boża. Kaplica na Wodzie, to w zasadzie dwie kaplice drewniane wsparte na betonowych słupach, połączone drewnianym pomostem i pokryte wspólnym dachem, tworząc w ten sposób jakby jeden obiekt.
Woda pod kaplicą, w opinii miejscowej ludności i licznie przybywających tu pielgrzymów posiada właściwości lecznicze. Obok kaplicy znajduje się figura przedstawiająca objawienie się Matki Bożej Jakubowi Ruszczykowi oraz Stacje Różańcowe wykonane z kamienia przez artystę rzeźbiarza z Krasnobrodu – Andrzeja Gontarza.

KAPLICA ŚW. ROCHA

Kaplica św. Rocha znajduje się w miejscu zwanym Zagóra, w malowniczej Dolinie Św. Rocha. Obecna kaplica zbudowana została w 1943 roku na miejscu starej, która uległa zniszczeniu w 1935 r. przez przewracający się potężny buk. Jest to kaplica drewniana, kryta gontem, wybudowana w stylu zakopiańskim. Początki kultu św. Rocha sięgają XVII w., kiedy to według przekazów, podczas panującej zarazy dżumy Marysieńka Sobieska ufundowała nad źródełkami kaplicę i kazała umieścić w niej obraz św. Rocha – patrona ludzi chorych na choroby zakaźne.
W kaplicy znajduje się niewielkie źródełko, którego wody według miejscowej legendy mają właściwości uzdrawiające. Jest tu również opis bitwy z okresu powstania styczniowego sporządzony przez naocznego świadka tych wydarzeń. Tutaj, bowiem dnia 24 marca 1863r. miała miejsce krwawa bitwa powstańców z oddziału Marcina „Lelewela” Borelowskiego z wojskami carskimi. W 2000 r. wokół kaplicy zbudowano drewniane schody, które są dodatkową atrakcją tego miejsca i umożliwiają bezpieczne wejście na wzniesienie zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci.
Każdego roku w pierwszą niedzielę po 15 sierpnia, w miejscu tym odprawiana jest uroczysta suma odpustowa ku czci Św. Rocha. Miejsce kultu odwiedzają w tym czasie ogromne rzesze pielgrzymów z całej Polski.

PAŁAC LESZCZYŃSKICH

W dzielnicy Krasnobrodu zwanej Podzamkiem znajduje się pałac będący niegdyś własnością dziedziców Krasnobrodu. Położony w rozległym parku, barokowy pałac był kilkakrotnie niszczony i odbudowywany. Obecnie posiada cechy architektury klasycystycznej. Jest budowlą piętrową, krytą polskim łamanym dachem. Kolumnowa galeria łączy pałac z oficyną wybudowaną na przełomie XVIII i XIX w. Obecnie w pałacu mieści się Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka.

KAMIENIOŁOM

Atrakcją geologiczną Krasnobrodu jest stanowisko dokumentacyjne „Kamieniołom” utworzone na nieczynnym wyrobisku w Krasnobrodzie. Odsłonięta ściana ma ok. 30m wysokości i 165m długości. Można tu znaleźć odciski flory i fauny sprzed wielu milionów lat. Miejsce to pełni funkcję dydaktyczno-naukową. Na szczycie kamieniołomu w 2002 roku wzniesiono budowlę w kształcie wieży (baszty), która pełni funkcję punktu widokowego. Z wieży można podziwiać panoramę Krasnobrodu.


ŹRÓDŁA
Najpopularniejsze są źródła pod „Kaplicą na Wodzie”, gdyż woda z tych źródeł uznawana jest za cudowną. Takie właściwości, według mieszkańców Krasnobrodu ma także woda ze źródeł w Dolinie św. Rocha.
Atrakcją pod względem dydaktycznym i turystycznym jest zespół około 40 źródeł wypływających ze zbocza przy rzece Wieprz w miejscowości Hutki.
Godne uwagi są także źródła w lesie popularnie określanym „Belfont”. Nazwa pochodzi z j. franc.: belle – piękny, fontaine – źródło. Oprócz walorów przyrodniczych i ekologicznych rangę tego terenu podnoszą dodatkowo walory historyczne. Z przekazów miejscowej ludności wynika, że otoczenie źródeł było miejscem schadzek królowej Marysieńki z Janem III Sobieskim, a po powstaniu 1863r. postawiono tu krzyż ku pamięci powstańcom. Ponadto z jednym ze znajdujących się na tym terenie oczek śródleśnych związana jest legenda, która mówi, że kiedyś w tym miejscu stał kościół, który zapadł się pod ziemię.
Warto zobaczyć też urokliwe miejsce, w Kol. Husiny, gdzie znajdują się źródła, które dają początek rzece Sopot prawemu dopływowi Tanwi.
GALERIA “SZUR”
Galeria „Szur”, znajduje się w miejscowości Szur, 4 km od Krasnobrodu.
Galeria autorska Marka Rzeźniaka,
Marek Rzeźniak urodzony w Zamościu, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom w pracowni malarstwa prof. Taranczewskiego. Członek ZPAP i Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. Trzykrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki. W swoim dorobku ma 21 wystaw indywidualnych i kilkadziesiąt zbiorowych. Pracownie swoją udostępnia turystom i mieszkańcom Roztocza.

Jak trafić?
Możemy dojść pieszo, dojechać samochodem lub rowerem, (część trasy drogą leśną)
Do Szuru prowadzi szlak zielony im. Wandy Podobińskiej od Zamościa przez Krasnobród, Wapielnię do Suśca, oraz ścieżka spacerowa przez wieś Borki znakowana żółto.

Czy warto wybrać się do Galerii „Szur”?
W Galerii możemy spotkać artystę przy pracy, porozmawiać, zapoznać się z dziełem, poznać proces tworzenia, a także napić się herbatki z ziołowej.
Możemy też doznać wielu wrażeń krajoznawczych. Wieś znajduje się na skraju dużego kompleksu leśnego w trójkącie Szur, Zielone, Łuszczacz. Spacerując szlakami możemy spotkań pomnikowe jodły, buki, lipy wpisane do rejestru pomników przyrody. W wąwozie prowadzącym z Borek do Szuru panuje niezwykły klimat, który zadziwia nie tylko turystów, potężne jodły rosnące w wąwozie „odżywiają” się tym mikroklimatem.

Oprócz drzewostanów typowych dla Roztocza w okolicach Szuru występują rzadkie gatunki paproci: podrzeń żebrowiec i narecznica górska. A także stanowiska zimoziołu północnego i zachodniokarpacka przytulina okrągłolistna.

Miłośników historii mogą zainteresować transzeje z I wojny światowej rozciągające się wokół wioski. Spotykamy także wspaniałe przykłady architektury drewnianej, chałupy, stodoły, kapliczki, suszarnie na tytoń, zachowane dachy naczółkowe. Rozwiązania przestrzenne, funkcjonalność zabudowań, harmonia z przyrodą, inspirują do działań twórczych.
Liczne kapliczki i krzyże przydrożne upamiętniaj wydarzenia z historii Polski: od pamiętnych wydarzeń z 1864 roku do czasów współczesnych.

Marek Rzeźniak, artysta malarz związany z Szurem przez swoją obecność od wielu lat tworzy w inspiracji i symbiozie miejsca, czasu, przestrzeni.
Zachęceniem dla Państwa w odwiedzeniu Galerii „Szur” niech będzie słowo o malarzu wypowiedziane przez prof. Lechosława Lameńskiego „ Naturalnie na przestrzeni lat obrazy artysty przechodzą wyraźną transformację, od stosunkowo realistycznych pejzaży ukochanego Roztocza na początku, poprzez coraz bardziej syntetyczne i umowne pejzaże z „wpisanymi” w nie śladami ludzkiej obecności, ponadczasowy dramat jednostki oraz zniewolonego całego społeczeństwa (sugestywny cykl „Strachy” z lat osiemdziesiątych, jako przejmująca reakcja twórcy na wprowadzenie stanu wojennego), po prezentowany właśnie, pełen rozmachu i niespotykanej u niego ekspresji kolejny cykl „Żywioły”, w którym anegdota zastąpiła metamorfozą materii”, (wstęp do katalogu wystawy w Galerii ZPZP, Lublin 2007 rok).

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!