Click to listen highlighted text!

– II sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie

Informuję, że  22 maja 2024r. (tj. środa) o godz. 16.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbędzie się II sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie protokołu z I sesji.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Wolne wnioski i wypowiedzi.
 6. Podjęcie uchwał:
 • ws. powołania Komisji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie,
 • ws. powołania Komisji Uzdrowiskowej,
 • ws. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
 • ws. powołania Komisji Rewizyjnej,
 • ws. wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasnobród na 2024 rok,
 • ws. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym najemcą,
 • ws. ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Krasnobrodu,
 • ws. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
 • ws. zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2024.
 1. Komunikaty i informacje.
 2. Zamknięcie obrad.

/-/ Radosław Cios-Mairot

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!