Click to listen highlighted text!

– Informacja o sprzedaży węgla przez Gminę Krasnobród

Od 21 listopada br. Gmina Krasnobród przystępuje do preferencyjnej sprzedaży węgla. Węgiel pochodzi z kopalni Lubelski Węgiel „ Bogdanka” S.A. w Bogdance.

Sprzedaż odbywać się będzie za pośrednictwem Firmy KRASBUD – Henryk Gielmuda ze składu przy ul. Sosnowej 1 w Krasnobrodzie.

Cena węgla dla uprawnionego mieszkańca wynosi 1950 zł brutto za tonę.

Mieszkańcy, którzy złożyli wnioski o zakup, będą zawiadamiani przez gminę o możliwości zakupu, według kolejności złożonych wniosków.

Mieszkaniec, po otrzymaniu zawiadomienia winien udać się do Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie w celu otrzymania faktury, a następnie  dokonać zapłaty na wskazany rachunek bankowy.

Z fakturą oraz   dowodem zapłaty,  należy zgłosić się do punktu odbioru węgla (skład przy ul. Sosnowej 1 w Krasnobrodzie). Koszty transportu węgla ze składu do gospodarstwa domowego pokrywa we własnym zakresie kupujący.

 

Burmistrz Krasnobrodu

(-) Kazimierz Misztal

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!