Click to listen highlighted text!

– Kanalizacja w trakcie budowy

Trwają prace związane z realizacją zadania pn. “Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Tomaszowskiej w Krasnobrodzie wraz z budową kolektora kanalizacji sanitarnej z przykanalikami na Osiedlu Podklasztor w Krasnobrodzie w rejonie ulic Łąkowa, Al. N.M.P., Słoneczna, Sobieskiego oraz kolektora łączącego Al. N.M.P. w Krasnobrodzie z miejscowością Majdan Wielki”.

Ze względu na obecnie prowadzone roboty budowlane na ulicy Łąkowej, Słonecznej oraz Sobieskiego występują w tych rejonach czasowe utrudnienia w ruchu, za które przepraszamy.

Wartość przedmiotowej inwestycji to 1 670 340,00 zł brutto.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. “Przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Krasnobród wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Krasnobrodzie” współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!