Click to listen highlighted text!

– Koncepcja rozwoju uzdrowiska

W ostatnim czasie Krasnobród stał się jedną z najbardziej atrakcyjnych miejscowości w regionie. Znaczącym atutem Krasnobrodu są znakomite tereny do zagospodarowania uzdrowiskowego.

Koncepcja rozwoju uzdrowiska zakłada przyjęcie rozwiązań takich, które nie łączą się z wielkimi inwestycjami, lecz polegają na stopniowym wprowadzaniu działalności uzdrowiskowej opartej o ambulatoryjne leczenie uzdrowiskowe. Zakłada się, że w pierwszym etapie przychodnia uzdrowiskowa i zakład przyrodoleczniczy powstaną w ramach rozbudowy istniejącego Sanatorium Rehabilitacyjnego dla Dzieci.

Aby w pełni wykorzystać walory uzdrowiskowe Krasnobrodu planuje się rozszerzenie profili leczniczych. Okolice Krasnobrodu są odpowiednim miejscem do leczenia schorzeń: chorób układu nerwowego, chorób reumatycznych i układu ruchu, dróg oddechowych, a także otyłości.

Nie planuje się budowy wielkich sanatoriów jak to miało miejsce w wielu polskich uzdrowiskach. Przyszłe inwestycje ograniczone będą do kilku obiektów sanatoryjnych realizowanych przez inwestorów prywatnych. Tereny w okolicach Sanatorium Rehabilitacyjnego dla Dzieci to doskonałe miejsce na lokalizację obiektów uzdrowiskowych (strefa A1 ochrony uzdrowiskowej).

W drugim etapie rozwoju uzdrowiska planuje się zagospodarowanie terenów położonych w płd.-zach. części Krasnobrodu oraz w Dolinie Św. Rocha (strefa A2 ochrony uzdrowiskowej).

Krasnobród ma być uzdrowiskiem niewielkim, ale musi być uzdrowiskiem nowoczesnym, rzetelnym i wyróżniającym się gościnnością. Nie przekreśla to założenia dalszego rozwoju uzdrowiska, gdyż warunki terenowe Gminy Krasnobród na to w pełni pozwalają.

Konferencja ”Uzdrowisko Krasnobród, Solec – Zdrój i Rymanów w świetle najnowszych badań marketingowych”

Znamy turystów odwiedzających Krasnobród
Spośród 6 tys. badanych mieszkańców Polski 14,4% zna Krasnobród, a 9,7% zetknęło się z promocją naszego miasta. Osoby znające Krasnobród w 25 % są mieszkańcami województw lubelskiego, w 19,1% mazowieckiego oraz 12,2% śląskiego. Głównym źródłem informacji dla osób, które spotkały się z promocją Krasnobrodu byli znajomi i rodzina oraz strony internetowe. Turysta do Krasnobrodu przyjeżdża po ciszę i pokój oraz by skorzystać
z aktywnego wypoczynku. Mieszkańcy miasta uważają że turyści oczekują głównie imprez masowych.
To tylko wybrane tezy z raportu „Badania postrzegania miejscowości” jakie zaprezentowano podczas Seminarium: „Uzdrowisko Krasnobród, Solec – Zdrój i Rymanów w świetle najnowszych wyników badań marketingowych”, które odbyło się 31 stycznia
w Krasnobrodzkim Domu Kultury. Wyniki badań pozwalają na precyzyjne kierowanie promocji na tereny z których wywodzą się turyści odwiedzający Krasnobród, pozwalają na dostosowanie treści promocji do motywacji turysty jak również na przygotowanie produktu turystycznego odpowiadającego jego oczekiwaniom. Badania pokazały, że postrzeganie Krasnobrodu przez turystów i mieszkańców jest często bardzo różne. Precyzyjna znajomość turysty ma trudny do przecenienia wpływ na efektywność wydawanych środków finansowych na rozwój turystyki w naszym mieście.
Podczas seminarium obok raportu z badania postrzegania miejscowości zaprezentowano wyniki badań atrakcyjności turystycznej, natężenia ruchu turystycznego, profil turysty oraz klimatu inwestycyjnego. Wszystkie raporty zostaną wykorzystane do opracowania wieloletniej strategii rozwoju usług turystyczno – uzdrowiskowych.
Wyniki badań prezentowało 7 naukowców: dr Mateusz Stopa, dr Elżbieta Inglot
– Brzęk, dr Barbara Przywara, dr Anna Lewandowska oraz mgr Magdalena Skała i mgr Łukasz Cywiński. Seminarium otworzył burmistrz Krasnobrodu Wiesław Chmielowiec. Referat wprowadzający zatytułowany: „Projekt: Współpraca gminy Krasnobród, Solec
– Zdrój i Rymanów w zakresie rozwoju kompetencji uzdrowiskowych i turystycznych, jako element koncepcji rozwojowej uzdrowiska Krasnobród” wygłosił zastępca burmistrza
– Stanisław Jędrusina. Przedstawił pokrótce historię współpracy z gminą Rymanów i Solec
– Zdrój, główne zadania realizowane w projekcie, wykazał potrzebę prowadzenia badań oraz ogromne możliwości ich zastosowania, nie tylko przez samorządy ale także przez przedsiębiorców i mieszkańców gminy oraz zarysował przyszłe możliwe kierunki rozwoju Krasnobrodu jako miejscowości turystyczno – uzdrowiskowej. Wśród licznych propozycji wymienił m.in. potrzebę promocji ofert inwestycyjnych – działek pod budowę sanatoriów, tworzenia kulinarnej oferty dań regionalnych, budowę Centrum Sportów Zimowych, Parku Rozrywki dla Dzieci oraz Pijalni Wód Mineralnych. Wystąpienie to można było potraktować jako zaproszenie do dyskusji i rozpoczęcie prac nad strategią. Dokument będzie opracowany w ciągu najbliższych 5 miesięcy przez zespół naukowców Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przy szerokim udziale mieszkańców, przedsiębiorców, samorządowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych.
W seminarium, zorganizowanym w ramach projektu: „Współpraca gminy Krasnobród, Solec-Zdrój i Rymanów w zakresie rozwoju kompetencji uzdrowiskowych
i turystycznych”, wzięło udział ponad 50 osób.

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!