Click to listen highlighted text!

– Konsultacje społeczne “Aktualizacjia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krasnobród”

INFORMACJA O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Działając na podstawie uchwały nr V/26/15 Rady Miejskiej w Krasnobordzie z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, informuję że w dniach 24.12.2019 r.
–03.01.2020 r. na terenie gminy Krasnobród zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu
„Aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krasnobród”.

 

Celem konsultacji z wykorzystaniem formularza ankiety jest poznanie opinii i oczekiwań mieszkańców gminy Krasnobród w związku z opracowywaną “Aktualizacją Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krasnobród”.
Projekt wraz formularzem ankiety znajduje się na stronie internetowej www.krasnobord.pl, a także w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Krasnobrodzie, ul. 3-go Maja 36, 22-440 Krasnobród (pokój nr 8).

Uwagi można składać:
• na wypełnionym formularzu w formie papierowej –w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie w Sekretariacie w pok. nr 13;
• w formie elektronicznej poprzez przesłanie formularza pocztą elektroniczną na adres: mmiecznik@krasnobrod.pl, (w tytule e-maila należy wpisać „Konsultacje społeczne”).

1. PROJEKT “Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krasnobród”.
2. FORMULARZ UWAG
3. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA 

Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu
dokumentu pn. „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krasnobród”

 

Kazimierz Misztal

Burmistrz Krasnobrodu

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!