Click to listen highlighted text!

– Ochrona środowiska

AZBEST

Gmina Krasnobród informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest”
jest dotowana na podstawie umowy nr 178/2017/D/OZ z dnia 24 maja 2017 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Można składać wnioski na usuwanie wyrobów zawierających azbest.
Osoby zainteresowane usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2017 roku, prosimy o składanie wniosków w terminie od 24 kwietnia – 10 maja 2017 roku. Wnioski mogą składać osoby fizyczne na usunięcie wyrobów azbestowych z obiektów gdzie nie jest prowadzona działalność gospodarcza. Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z regulaminem (dostępnym na stronie www.krasnobrod.pl. Do wniosku (załącznik nr 1 do regulaminu) należy dołączyć :

  1. wypełniony wniosek (w części I)
  2. kserokopię zgłoszenia robót budowlanych ze Starostwa Powiatowego w Zamościu lub pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę dachu (budynku) z mapką – potwierdzoną za zgodność z oryginałem ( w przypadku gdy przepisy tego wymagały – czyli demontaż przed 31.12.2016 r.), oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby fizycznej wykonującej prace związane z demontażem (załącznik nr 2 do regulaminu)– wzór oświadczenia jest na stronie internetowej www.krasnobrod.pl

Burmistrz Krasnobrodu
/-/ Kazimierz Misztal

Pliki do pobrania

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRASNOBRODU

O obowiązku przedkładania przez właścicieli, zarządów, bądź użytkowników obiektów budowlanych z wyrobami zawierającymi azbest informacji o wyrobach zawierających azbest oraz o obowiązku przeprowadzenia kontroli.

 

 

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!