Click to listen highlighted text!

– 2023, postępowanie I.271.1.8.2023 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krasnobród w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Krasnobród, 13.10.2023 r.

Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Gmina Krasnobród, zwana dalej „Zamawiającym”
ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród
NIP 922 272 05 50, REGON 950368701
Tel. +48 (84) 660 76 91
Adres poczty elektronicznej: zamowienia@krasnobrod.pl , um@krasnobrod.pl
Adres strony internetowej: www.krasnobrod.pl

Tryb udzielenia zamówienia:
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a następnie Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp). Zamawiający nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp).

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cf1eed6a-68d4-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-zamówienia przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”.

 

02-11-2023 R. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

24-10-2023 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

24-10-2023 INFORMACJA O KWOCIE NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

17-10-2023 ZMIANA SWZ
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Z DN.17.10.2023 R.

13-10-2023 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SWZ I.271.1.8.2023 Z ZAŁĄCZNIKAMI Z DN.13.10.2023 R

 

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!