Click to listen highlighted text!

– 2023, Tryb podstawowy, postępowanie znak D.271.1.2.2023 pn. „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Potok Senderki od km 0+870,00 do km 1+345,65””

Krasnobród, 20.06.2023 r.

Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Gmina Krasnobród, zwana dalej „Zamawiającym”
ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród
NIP 922 272 05 50, REGON 950368701
Tel. +48 (84) 660 76 91, Fax. +48 (84) 660 76 91, wew. 15
Adres poczty elektronicznej: zamowienia@krasnobrod.pl , um@krasnobrod.pl
Adres strony internetowej: www.krasnobrod.pl

Tryb udzielenia zamówienia:
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a następnie Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp). Zamawiający nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp).

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ce66dde6-0a85-11ee-9355-06954b8c6cb9

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-zamówienia przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
INFORMACJA O KWOCIE NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA D.271.1.2.2023

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SWZ D.271.1.2.2023 Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!