Click to listen highlighted text!

– 2023, Tryb podstawowy, postępowanie znak D.271.1.7.2023 pn. “Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Krasnobród w sezonie 2023/2024” – III POSTĘPOWANIE

Krasnobród, 24.11.2023 r.

Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Gmina Krasnobród, zwana dalej „Zamawiającym”
ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród
NIP 922 272 05 50, REGON 950368701
Tel. +48 (84) 660 76 91, Fax. +48 (84) 660 76 91, wew. 15
Adres poczty elektronicznej: zamowienia@krasnobrod.pl , um@krasnobrod.pl
Adres strony internetowej: www.krasnobrod.pl

Tryb udzielenia zamówienia:
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a następnie Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp). Zamawiający nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp).

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c41d26e1-8ac1-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-zamówienia przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
INFORMACJA O KWOCIE NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU D.271.1.7.2023
24-11-2023 SWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI D.271.1.7.2023

 

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!