Click to listen highlighted text!

– 2023, ZAPYTANIE OFERTOWE nr I.271.2.14.2023 na wykonanie zadania pn. „Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Husińskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonem i Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucisku”

Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Gmina Krasnobród, zwana dalej „Zamawiającym”
ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród
NIP 922 272 05 50, REGON 950368701
Tel. +48 (84) 660 76 91, Fax. +48 (84) 660 76 91, wew. 15
Adres poczty elektronicznej: zamowienia@krasnobrod.pl , um@krasnobrod.pl
Adres strony internetowej: www.krasnobrod.pl

Gmina Krasnobród zaprasza do składania ofert do
ZAPYTANIA OFERTOWEGO w ramach rozeznania rynku  nr I.271.2.14.2023 na wykonanie zadania pn. „Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Husińskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonem i Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucisku

współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

Prosimy o dostarczenie oferty na załączonym formularzu do dnia 26.09.2023 r. do godz. 10:00 w formie papierowej osobiście lub listownie w zabezpieczonej kopercie opatrzonej napisem „Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Husińskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonem i Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucisku” pod adresem Urząd Miejski w Krasnobrodzie, 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród lub za pośrednictwem adresu email Zamawiającego: zamowienia@krasnobrod.pl.

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!