Click to listen highlighted text!

– 2023, ZAPYTANIE OFERTOWE NR I.271.2.16.2023 na realizacje zadania pn. „Usługi doradcze w ramach projektu “Cyberbezpieczny Samorząd”

I. Zamawiający
Gmina Krasnobród
ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród
NIP 922 272 05 50, REGON 950368701
tel. 84 660 76 91, fax 84 660 76 92
II. Nazwa zadania: „Usługi doradcze w ramach projektu “Cyberbezpieczny Samorząd”
III. Informacje o postępowaniu –tryb udzielenia zamówienia:
  1. Niniejsze zapytanie ofertowe przeprowadzono zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) ze względu na szacowaną wartość zamówienia nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000,00 zł
Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!