Click to listen highlighted text!

– 2023, ZAPYTANIE OFERTOWE nr I.271.2.19.2023 na „Zakup używanego lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonem”

 

I. Zamawiający
Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród
NIP 922 272 05 50, REGON 950368701
tel. 84 660 76 91, fax 84 660 76 92

II. Nazwa zadania: „Zakup używanego lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonem”

III. Informacje o postępowaniu –tryb udzielenia zamówienia

  1. Niniejsze zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) ze względu na szacowaną wartość zamówienia nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000,00 zł.
  2. Niniejsze zapytanie ofertowe wraz z załącznikami oraz ewentualnymi późniejszymi uzupełnieniami stanowi komplet materiałów niezbędnych do przygotowania oferty.
  3. Zamówienie współfinansowane jest z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej –Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych
    z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

 

2023-10-20 PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

I.271.2.19.2023 2023-10-12 ZAPYTANIE OFERTOWE I.271.2.19.2023

ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 OSWIADCZENIA-O-BRAKU-PODSTAW-DO-WYKLUCZENIA

ZAŁĄCZNIK NR 4 OSWIADCZENIE ZAPYTANIE OFERTOWE

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!