Click to listen highlighted text!

– 2023, ZAPYTANIE OFERTOWE nr I.271.2.20.2023 na wykonanie zadania pn. „Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasnobrodzie”

Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Gmina Krasnobród, zwana dalej „Zamawiającym”
ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród
NIP 922 272 05 50, REGON 950368701
Tel. +48 (84) 660 76 91, Fax. +48 (84) 660 76 91, wew. 15
Adres poczty elektronicznej: zamowienia@krasnobrod.pl , um@krasnobrod.pl
Adres strony internetowej: www.krasnobrod.pl

Gmina Krasnobród zaprasza do składania ofert do
ZAPYTANIA OFERTOWEGO w ramach rozeznania rynku  nr I.271.2.20.2023 na wykonanie zadania pn. „Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasnobrodzie

współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

Prosimy o dostarczenie oferty na załączonym formularzu do dnia 14.11.2023 r. do godz. 10:00 w formie papierowej osobiście lub listownie w zabezpieczonej kopercie opatrzonej napisem „Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasnobrodzie” pod adresem Urząd Miejski w Krasnobrodzie, 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród lub za pośrednictwem adresu email Zamawiającego: zamowienia@krasnobrod.pl.

 

2023-11-16 PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

2023-11-06 ZAPYTANIE OFERTOWE NR I.271.2.20.2023

ZALACZNIK-NR-1-FORMULARZ-OFERTOWY

ZALACZNIK-NR-2-OSWIADCZENIE

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!