Click to listen highlighted text!

– 2023,ZAPYTANIE OFERTOWE nr I.271.2.13.2023 na wykonanie zadania pn. „Dostawa zasilacza awaryjnego”

I. Zamawiający
Gmina Krasnobród
ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród
NIP 922 272 05 50, REGON 950368701
tel. 84 660 76 91, fax 84 660 76 92
II. Nazwa zadania: „Dostawa zasilacza awaryjnego”
III. Informacje o postępowaniu –tryb udzielenia zamówienia:
  1. Niniejsze zapytanie ofertowe przeprowadzono zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
    11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zmianami) ze względu na szacowaną wartość zamówienia nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000,00 zł.

2023-08-21 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTYNIEJSZEJ OFERTY

2023-08-16   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!