Click to listen highlighted text!

– 2024, ZAPYTANIE OFERTOWE Nr Z.271.1.2023, Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny ul. Tomaszowska 18, 22-440 Krasnobród, „Konserwacja muru ogrodzeniowego wraz z bramami Kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie”

 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr Z.271.1.2023
(Znak sprawy: Z.271.1.2023)
 o udzielenie zamówienia publicznego pn.
 „Konserwacja muru ogrodzeniowego wraz z bramami Kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie”

Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
ul. Tomaszowska 18, 22-440 Krasnobród
NIP 9221590565, REGON 040065050
Adres poczty elektronicznej: ederus56@gmail.com
Strona internetowa Zamawiającego: https://www.krasnobrod-sanktuarium.pl/

W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 20.02.2024 r. do godz. 11:00

2024-02-27 PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

2024-02-20 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2024-01-30 MODYFIKACJA TREŚCI ZO TERMIN
26-01-2024 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
2024-01-09 ZAPYTANIE OFERTOWE
Załącznik nr 1 PRZEDMIAR ROBÓT
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Projekt umowy -1 roczna
Załącznik nr 3 -Wzór Formularz ofertowego
Załącznik nr 4 -Wzór wykazu robót
Załącznik nr 5 -Wzór wykazu osób
Załącznik nr 6 -Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy ukr
Załącznik nr 7 -Wzór oświadczenia wykonawców

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!