Click to listen highlighted text!

– 2024, ZAPYTANIE OFERTOWE Nr Z.271.1.2024, Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny ul. Tomaszowska 18, 22-440 Krasnobród, „Prace konserwatorsko-restauracyjne Kaplic: św. Onufrego, św. Mikołaja, św. Antoniego i Kaplicy NMP na Wodzie przy Alei NMP w Krasnobrodzie”

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr Z.271.1.2024
(Znak sprawy: Z.271.1.2024)
 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Prace konserwatorsko-restauracyjne Kaplic: św. Onufrego,
św. Mikołaja, św. Antoniego i Kaplicy NMP na Wodzie przy Alei NMP w Krasnobrodzie”

 

Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
ul. Tomaszowska 18, 22-440 Krasnobród
NIP 9221590565, REGON 040065050
Adres poczty elektronicznej: ederus56@gmail.com
Strona internetowa Zamawiającego: https://www.krasnobrod-sanktuarium.pl/

W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 10.06.2024 r. do godz. 10:00

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU KAPLICZKI

2024-06-10 Informacja z otwarcia ofert

ZO KAPLICZKI

ZAŁĄCZNIK 1.1 DOKUMNETACJA PROJEKTOWA

Załącznik nr 1.2 PRZEDMIARY

Załącznik nr 2 do Zapytania oferowego – Projekt umowy -1 roczna

Załącznik nr 3 -Wzór Formularz ofertowego

załącznik nr 4 -Wzór wykazu robót

Załącznik nr 5 -Wzór wykazu osób

Załącznik nr 6 -Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy ukr

Załącznik nr 7 -Wzór oświadczenia wykonawców

 

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!