Click to listen highlighted text!

– Ogłoszenie- Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

W związku z ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. z 2022 r. poz. 438 z późn.zm.) każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Niezłożenie deklaracji zgodnie z art.27h ust.1 w/w ustawy jest zagrożone karą grzywny. Czas na złożenie deklaracji mija 30 czerwca 2022 r.. Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: https://ceeb.gov.pl/ lub w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie, ul.3 Maja 36, 22-440 Krasnobród (pokój nr 3)

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!