Click to listen highlighted text!

– Ogłoszenie praca – Rodowita z Roztocza

Specjalista ds. Jakości (Laboratorium)

Zakres obowiązków:

 • Przygotowywanie próbek do analiz (odczynników, podłoży).
 • Przeprowadzanie regularnych analiz jakościowych z pobranych próbek we wszystkich obszarach działania laboratorium (mikrobiologia, fizykochemia, kontrola surowców, linia rozlewnicza) zgodnie ze specyfiką zakładu produkcyjnego.
 • Regularne i terminowe zapisywanie wyników pomiarów, przetwarzanie informacji i przekazywanie ich zgodnie z zasadami obiegu dokumentów w zakładzie.
 • Obsługa urządzeń laboratoryjnych, nadzór i kalibracja nad sprzętem kontrolno-pomiarowym.
 • Walidacja / potwierdzenie metod badawczych stosowanych w Laboratorium.
 • Współpraca z laboratoriami zewnętrznymi, zlecanie analiz produktów zgodnie z wymaganiami klienta, prawa.
 • Praca zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025.
 • Nadawanie statusu badanym surowcom i produktom.
 • Nadzór nad przestrzeganiem zasad higieny zgodnych z procedurami wewnętrznymi firmy.
 • Ocena stanu higienicznego pracowników oraz urządzeń na produkcji.
 • Prowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu GMP/GHP, systemów jakości i bezpieczeństwa żywności.
 • Analizowanie powstałych w toku produkcji niezgodności, aktywny udział w rozwiązywaniu problemów jakościowych.
 • Zarządzanie, odpowiadanie oraz analiza reklamacji klientów dot. jakości produktów.
 • Aktywne uczestnictwo w inspekcjach, kontrolach, szkoleniach obejmujących zakres kontroli jakości.
 • Przeprowadzanie audytów wewnętrznych oraz zewnętrznych.
 • Nadzorowanie, wdrażanie oraz doskonalenie systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem zdrowotnym żywności oraz obowiązujących wymagań prawnych w zakładzie produkcyjnym (np. GHP, GMP, GLP, system HACCP).
 • Udział w procesie wdrażania nowych projektów.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego z obszaru mikrobiologia, chemia, biologia, technologia żywności (lub pokrewne).
 • Minimum 3-letniego doświadczenia w laboratorium (mile widziane w branży FMCG, mikrobiologiczne, fizykochemiczne).
 • Znajomości pracy w środowisku laboratorium, w tym umiejętności przygotowywania odczynników oraz wykonywania analiz i badań.
 • Umiejętności obsługi urządzeń laboratoryjnych.
 • Znajomości zasad GHP, GMP, GLP, systemu HACCP a także zagadnień jakościowych Systemów Zarządzania Jakością ISO 9001, ISO 22000 i ich nadzorowania.
 • Umiejętności tworzenia procedur systemowych i dokumentów jakościowych.
 • Udziału w rozpatrywaniu zasadności reklamacji od klientów / dostawców.
 • Operatywności, dobrej organizacji czasu pracy, umiejętności analitycznego myślenia.
 • Samodzielności i dużego zaangażowania w pracę.
 • Chęci zdobywania wiedzy i nabywania doświadczeń.
 • Realizacji audytów wewnętrznych i zewnętrznych zgodnie z planem audytów.
 • Znajomości pracy zgodnie z PN EN ISO/IEC 17025:2005.
 • Znajomość pakietu MS Office.
 • Gotowości do pracy w systemie zmianowym.
 • Mile widziana znajomość zasad TPM, LEAN.
 • Mile widziana znajomość j. angielskiego.

Kandydat powinien mieszkać w odległości około 30 minut od fabryki.

CV można składać na adres : praca.nativiana@gmail.com lub poprzez portal pracuj.pl: https://www.pracuj.pl/praca/specjalista-ds-jakosci-laboratorium-grabnik-pow-zamojski-gm-krasnobrod,oferta,1001210024?s=9e475440

 

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!