Click to listen highlighted text!

– Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miejscowości Zielone i Okolic “Ach Zielone”

Celem działania jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a w szczególności: wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym między innymi takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, młodzież, kobiety, rolnicy oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia; prowadzenie działalności oświatowej poprzez współudział w tworzeniu systemu i warunków kształcenia dzieci i młodzieży; tworzenie warunków rozwoju kulturalnego oraz wypoczynku i rekreacji; promowanie i wspomaganie rozwoju społeczności, regionów, krzewienie poczucia patriotyzmu, umacnianie więzi z tradycjami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi, wszechstronne działania na rzecz organizacji pozarządowych; działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji, niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych; współdziałanie z administracją rządową i samorządową w celu aktywizacji grup społecznych działających w środowisku.

Adres:
Zielone 166
22-440 Zielone
Tel: 84 660 75 95

Prezes: Tomasz Skóra
Zastępca Prezesa: Radosława Maria Kozieł
Sekretarz: Anna Umińska
Skarbnik: Barbara Dziura
Członkowie: Stanisław Mazur, Krystyna Czapla

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!