Click to listen highlighted text!

– PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KRASNOBRÓD

Gmina Krasnobród przystąpiła do opracowania dokumentu strategicznego „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krasnobród”, który będzie kluczowym dokumentem regulującym działania gminy w zakresie ochrony i poprawy jakości powietrza, a także zmniejszenia zużycia energii zgodnie z wymogami unijnymi. Dokument nakreśli działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł.

Podstawą opracowania efektywnego Planu jest inwentaryzacja zużycia energii i wynikającej z niego emisji  CO2 na terenie gminy. W związku z tym przygotowane zostały ankiety, które pozwolą na zebranie potrzebnych danych. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zostaną sprecyzowane kierunki rozwoju przyczyniające się do realizacji wyznaczonych celów.

Uwaga!
Zadania ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej będą miały większe szanse na uzyskanie dofinansowania projektu w ramach funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 na zadania inwestycyjne z zakresu efektywności energetycznej m.in. termomodernizację budynków oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

Zapraszamy do współudziału w tworzeniu Planu. W tym celu zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety na temat zużycia nośników energii, planowanych inwestycji związanych z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych.
Przekazane dane nie będą udostępnione publicznie. Opracowanie będzie zawierać jedynie zestawienia i wnioski z analizy zebranych informacji.

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIET
1.    Ankieta dla mieszkańców (wersja WORD),
2.    Ankieta dla przedsiębiorców (wersja WORD),

Ankietę w wersji papierowej można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie, pok. nr 4. Wypełnioną ankietą należy przesłać mailowo na adres: um@krasnobrod.pl  lub przekazać osobiście w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie, pok. nr 4.

Termin składania wypełnionych ankiet upływa 6 lipca 2015.

Dziękujemy za pomoc w opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Krasnobród!

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!