Click to listen highlighted text!

– Podpisano umowę na budowę parkingów i chodnika przy Alei Najświętszej Marii Panny w Krasnobrodzie

W dniu 30 września 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie Burmistrz Krasnobrodu -p. Kazimierz Misztal wraz ze Skarbnikiem -p. Elżbietą Nowak, podpisali umowę o realizację zdania publicznego pn. “Budowa parkingów i chodnika przy Alei Najświętszej Marii Panny w Krasnobrodzie”. Wykonawcą wyłonionym w ramach prowadzonego postępowania jest Przedsiębiorstwo budowlane ALTA Przemysław Kozłowski, które zaoferowało najniższą cenę za wykonanie usługi tj. kwotę 102 201,87 zł brutto.
 
Zadanie realizowane jest w partnerstwie formalnym z Powiatem Zamojskim.
Starosta Zamojski na realizację zadania przeznaczył 55 799,00 zł, która stanowi kwotę dotacji finansowej.
W ramach realizacji zadania dla poprawy bezpieczeństwa w ruchu w tym rejonie planuje się zmienić funkcjonowanie zatok postojowych poprzez umożliwienie parkowania równoległego, ze zlokalizowaniem przy nich chodnika.
W końcowej części robót planuje się wykonanie chodnika w oddaleniu od jezdni wraz z wymianą krawężnika.
 
Planowany zakres prac zostanie wykonany do 25 listopada 2020 r. 
Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!