Click to listen highlighted text!

– 2022, Zadanie pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją hydroforni w gminie Krasnobród”, Rządowy Fundusz Polski Ład: „Program Inwestycji Strategicznych”

Podpisano umowę na „Budowę sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją hydroforni w gminie Krasnobród”

21 kwietnia Burmistrz Krasnobrodu p. Kazimierz Misztal przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy p. Elżbiety Nowak zawarli umowę na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją hydroforni w gminie Krasnobród”.
Wykonawcą prac jest Zakład Remontowo Budowlany w Zamościu Adam Kustra w spadku, reprezentowany przez: Zarządcę sukcesyjnego -p. Tomasza Kustrę oraz Kierownika budowy -p. Ewę Smagłowską.
Zakres robót w ramach niniejszej umowy obejmuje:
1) modernizację hydroforni w Zielonem,
2) budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Widokowej w Krasnobrodzie,
3) budowę sieci wodociągowej w ul. Widokowej w Krasnobrodzie,
4) budowę sieci kanalizacyjnej w Nowej Wsi,
5) budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Sikorskiego w Krasnobrodzie,
6) budowę sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego w Krasnobrodzie,
7) budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Lelewela w Krasnobrodzie.
 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia do dnia 21 lutego 2024 r. Wartość zawartej umowy to 4 817 138,79 zł brutto.
Z uwagi na dużą ilość zadań objętych umową poszczególne prace będą wydzielone na etapy o których będziemy informować mieszkańców na bieżąco.
Zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją hydroforni w gminie Krasnobród” dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 572 428,14 zł.
Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!