Click to listen highlighted text!

– 2018-2019, Projekt pn. “Rozbudowa terenów rekreacyjnych i turystycznych wokół zalewu w Krasnobrodzie w kierunku turystyki wodnej”

Gmina Krasnobród dzięki środkom finansowym pozyskanym za pośrednictwem LGD „Nasze Roztocze”, realizuje projekt pn. “Rozbudowa terenów rekreacyjnych i turystycznych wokół zalewu w Krasnobrodzie w kierunku turystyki wodnej”.
W ramach realizacji zadania rozbudowano infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną przy zalewie w Krasnobrodzie. Od wschodniej strony zalewu wybudowane zostały trzy pomosty (spacerowy, widokowy i do cumowania). Pomost spacerowy ma za zadanie połączenie ścieżek spacerowych znajdujących się od wschodniej strony zalewu ze ścieżką na grobli zbiornika, co spowoduje wydłużenie ciągu komunikacyjno-spacerowego. Pomost widokowy umożliwi dostęp do istniejącego oczka wodnego, przez co będzie można podziwiać znajdującą się w nim florę i faunę.
Projekt obejmuje również wykonanie pomostu do cumowania, który będzie wykorzystywany do celów turystyki wodnej do tej pory rzadko używanego odcinka rzeki Wieprz. W ramach operacji zaplanowano wykonano montaż elementów małej architektury tj. wiaty wraz ze stołem, siedziskami i tablicą informacyjną. W ramach projektu wybudowano także oświetlenie terenu lampami LED.
Projekt jest realizowany w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie 4.6 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.
Wniosek uzyskał dofinansowanie w wysokości 174 072,00 zł co stanowi maksymalnie 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!