Click to listen highlighted text!

– 2018-2020, Projekt pn. “Montaż Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Krasnobród”

Projekt jest  realizowany w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia Przyjazna Środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Umowa nr: RPLU.04.01.00-06-0127/16-00 została zawarta dnia 01.08.2018 roku.

Całkowita wartość Projektu wynosi 5746933,00 zł z czego wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 52588600,00 zł.

Gmina Krasnobród uzyskała dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 4469810,00 zł co stanowi 85,00% wydatków kwalifikowanych.

Realizacja projektu zakończy się do końca 2020 roku. W ramach wniosku zainstalowanych zostanie około 400 instalacji OZE na terenie Gminy Krasnobród.

Pliki do pobrania

 

 

Informacja o wyborze wykonawcy

11 czerwca Urząd Miejski zakończył procedurę wyboru wykonawcy na dostawę i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła na terenie gminy Krasnobród. Przetarg wygrała firma DOMOTERMIKA Krzysztof Majewski z Kwidzynia.
Cena najkorzystniejszej oferty wynosiła 4.271.724,00 zł brutto.
W lipcu planowane są spotkania z mieszkańcami w sprawie ustalenia szczegółów i harmonogramu montażu.

Mieszkańcy zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie spotkania.

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!