Click to listen highlighted text!

– 2019-2022, Projekt pn. “Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Krasnobród”


PODPISANO UMOWĘ O DOFINANSOWANIE NA TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

W dniu 31 października 2019 roku Burmistrz Krasnobrodu Pan Kazimierz Misztal wraz ze Skarbnikiem Gminy Panią Elżbietą Nowak podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krasnobród” w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna, Działania 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Zakres projektu obejmuje termomodernizację dwóch budynków użyteczności publicznej: Zespołu Szkół w Krasnobrodzie przy ul. Lelewela 37 oraz Budynku Podmiotów Ekonomii Społecznej przy ul. Rynek 12 w Krasnobrodzie. W budynkach przeprowadzone zostaną następujące prace: wymiana instalacji c.o., wdrożenie systemu zarządzania energią, docieplenie stropu poddasza oraz ścian, docieplenie ścian piwnic, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz inne roboty dodatkowe.
Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków, poprawa jakości środowiska przyrodniczego, zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków oraz poprawa warunków nauki i pracy.
Termin rozpoczęcia prac związanych z realizacją projektu planowany jest na rok 2020, natomiast zakończenie rzeczowe to 31.08.2022 r.
Całkowita wartość projektu wynosi 1 848 288,01 zł, wartość dofinansowania to 1 186 145,96 zł.

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!