Click to listen highlighted text!

– 2019, Projekt pn. “Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Krasnobród”

Mikroprojekt  pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Krasnobród” realizowany w ramach Projektu Fundacji E-Prosperity pn. „W sieci bez barier” dofinansowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

 

Gmina Krasnobród rozpoczyna realizacje nowego projektu!
Ruszyła rekrutacja na BEZPŁATNE szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych w 7 blokach szkoleniowych:
1. Rodzic w Internecie,
2. Mój biznes w sieci,
3. Moje finanse i transakcje w sieci, 
4. Działam w sieciach społecznościowych,
5. Tworzę własną stronę internetową (blog),
6. Rolnik w sieci,
7. Kultura w sieci.

Grupa docelowa to 144 Uczestników/czek w różnym wieku, w tym 86 kobiet i 58 mężczyzn, którzy ukończyli 25 rok życia.

ZAPISY i Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście
w Urzędzie Miasta Krasnobród, pokój nr 9 oraz pod nr tel. 84 660 76 91 wew. 38

Na pytania odpowie koordynator projektu
Małgorzata Miecznik-Borkowska

 

 

REKRUTACJA

Gmina Krasnobród ogłasza rekrutację do projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Krasnobród” realizowanego w ramach projektu „W sieci bez barier”

(numer projektu: POPC.03.01.00-00-0051/17-00) realizowanego przez Fundację E-Prosperity, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa

Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2018r. do 30.11.2019 r.

W ramach projektu szkoleniami informatycznymi objętych zostanie 144 osób zamieszkujących teren Gminy Krasnobród.
Rekrutacja trwa w trybie ciągłem, aż do mometu skompletowania grup.  Dokumenty należy składać w biurze projektu, mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy Krasnobród, przy ul. 3 Maja 36,  w dni robocze w godzinach 7:30-15:30.
Zapraszamy do udziału w projekcie!

Uczestnik projektu może zostać przeszkolony z następujących tematów:

„Działam w sieciach społecznościowych” 

„Moje finanse i transakcje w sieci” 

„Rodzic w Internecie”

„Mój biznes w sieci” 

„Tworzę własną stronę internetową” 

„Kultura w sieci”

„Rolnik w sieci” 

 

 REKRUTACJA: ciągła z podziałem na etapy kończąca się w każdy ostatni piątek miesiąca

Pliki do pobrania

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!