Click to listen highlighted text!

– 2020, Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Majdan Mały

Krasnobród lampy1

Nowe oświetlenie w Majdanie Małym

Trwaja pracę realizowane w wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono wykonawcę na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Majdan Mały”. Roboty budowlane zostaną wykonane przez firmę ENERGO-BUD Krzysztof Studnicki z Biłgoraja.

Planowany termin zakończenia inwestycji to listopad 2020 r., a jej wartość to 183 270,00 zł brutto. Zakres prac obejmuje montaż 43 słupów oświetleniowych, budowę doziemnej linii kablowej o długości ponad 2200 m oraz instalację kompleksowego systemu inteligentnego sterowania oświetleniem z możliwością zastosowania regulacji mocy i zarządzania poszczególnymi oprawami. W drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono również nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji.

Inwestycja to jedno z zadań na realizację którego Gmina Krasnobród ubiega się o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w ramach osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020.

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!