Click to listen highlighted text!

– 2020, Projekt pn. “Dostawa laptopów dla gminy Krasnobród”

W dniu 15.05.2020 r. do Szoół z teneru Gminy Krasnbód, dosrtarcozno sprzet komputerowy -40 laptopów dla zdlanej nauki dla uczniów.

Gmina Krasnobód przekazała do bezpłatnego używania Biorącemu wyposażenie, dofinansowanego z projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła –wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

 


24 kwietnia Kazimierz Misztal -Burmistrz Krasnbrodu podpisał Umowę o powierzenie grantu nr 1402/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. “Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.”
Jednocześnie, w ramach prowadzonego równorzednie postępowania, Gmina wyłoniła dostawcę sprzetu:

PHU Technika System Krzysztof Brodowski

Cena oferty brutto wynosi 60 000,00 zł

Zakupione zostaną 40 laptopy, kóre są  przeznaczone dla 3 szkół z terenu Gminy Krasnobród: SP w Kaczórkach, SP w Majdanie Wielkim i ZS
w Krasnobrodzie. 


Gmina Krasnobród 9 kwietnia znalazła się na liście Gmin i powiatów, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu „Zdalna Szkoła” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa na kwotę 60.000 zł w ramach której zostaną zakupione laptopy do zdalnej nauki dla uczniów. Sprzęt komputerowy pozwoli na kontynuację nauki uczniów poprzez zdalną pracę z nauczycielem. Po dokonaniu zakupu laptopów, sprzęt zostanie przekazany do Szkół z terenu Gminy Krasnobród.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Zakupiony sprzęt ma usprawnić funkcjonowanie nauki zdalnej i wspomóc tych uczniów, którzy nie mają dostępu do komputera. Sprzęt zostanie im wypożyczony. Wniosek został złożony 2 kwietnia, a dofinansowanie otrzymaliśmy po kilku dniach. Wkład własny gminy jest zerowy. Rozpoczynamy procedurę związaną z wyłonieniem dostawcy sprzętu. Z całą pewnością jest to realna odpowiedź na realne potrzeby zgłaszane przez rodziców i szkoły.

Pliki do pobrania

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!