Click to listen highlighted text!

– 2020-2022, Projekt pn. “Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Krasnobród”

 

„Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji Kaczórki 1, Kaczórki 3, Hutki”.

W dniu 22 lutego 2022 r. w Urzędzie Gminy Krasnobród został odebrany i podpisany protokół końcowy dotyczący realizacji zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji Kaczórki 1, Kaczórki 3, Hutki”. Roboty zostały wykonane w ramach projektu pod nazwą: „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Krasnobród” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Roboty zostały wykonane, pomiędzy Gminą Krasnobród, ul. 3 Maja 36, 22 – 440
Krasnobród, a firmą p. Krzysztofa Studnickiego ENERGO – BUD Krzysztof Studnicki,
ul. Modrzewiowa 14, 23 – 400 Biłgoraj.
W składzie komisji odbierającej oświetlenia byli:
Janusz Oś – Przewodniczący Komisji
Małgorzata Miecznik – Członek Komisji
Dorota Sikora – Członek Komisji
Sylwester Krasoń – inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej oraz Stanisława
Studnickiego – kierownik budowy.
Wartość wykonanych i odebranych robót tego etapu wynosi 180 881,59 zł brutto.
Całkowita wartość wykonanych i odebranych robót wynosi 391 140,00 zł brutto.
Zgodnie z zawartą umową roboty zostały wykonane w terminie od dnia 06.08.2021 r.
a zakończono w dniu 18.02.2022 r.

______________________________________________________________

Ogłoszono przetarg na wykonawcę budowy oświetlenia ulicznego w Kresnobrodzie na osiedlu Podzamek

17 kwietnia ogłoszono przetarg nieograniczony roboty budowlane pn. „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Sanatoryjnej, Kwiatowej, Różanej i Wiśniowej w m. Krasnobród”.Zakres inwestycji obejmuje wykonanie linii kablowej o długości 567 m, montaż słupów oświetleniowych w ilości 14 szt., montaż opraw oświetleniowych w ilości 25 szt., montaż szafy sterowania oświetleniem oraz budowę inteligentnego systemu zarządzania oświetleniem.Termin składnia ofert upływa 4 maja o godz. 10.00.Zamówienie jest realizowane w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania projektu pt. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Krasnobród” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności.

 


Wybrano wykonawcę budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Majdan Mały

8 kwietnia w wyniku przeprowadzonego przetargu  wyłoniono wykonawcę na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Majdan Mały”. Roboty budowlane zostaną wykonane przez firmę ENERGO-BUD Krzysztof Studnicki z Biłgoraja. Planowany termin zakończenia inwestycji to listopad 2020 r., a jej wartość to 183 270,00 zł brutto. Zakres prac obejmuje montaż 43 słupów oświetleniowych, budowę doziemnej linii kablowej o długości ponad 2200 m oraz instalację kompleksowego systemu inteligentnego sterowania oświetleniem z możliwością zastosowania regulacji mocy i zarządzania poszczególnymi oprawami.

Przypominamy że ww. inwestycja to jedno z zadań na realizację którego Gmina Krasnobród ubiega się o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w ramach osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020.

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!