Click to listen highlighted text!

– 2020, ZGŁASZANIE AWARII – SERWIS OZE

Ważne wskazówki dla użytkownika:

– zapewnij równomierny odbiór ciepłej wody użytkowej szczególnie w okresie letnim,

– w przypadku wyjazdu i zmniejszonego zapotrzebowania na wodę użytkową (np. czasowo zmniejszona ilości osób) włącz tryb URLOP (patrz instrukcja obsługi sterownika),

– zapewnij dostęp do instalacji dla serwisu (nie można zabudować zbiornika i elementów instalacji),

– na przewodzie zasilającym jest dołączony zapasowy bezpiecznik od sterownika w razie konieczności wymień go zgodnie z instrukcją od sterownika,

– kontroluj ciśnienie w naczyniu przeponowym manometrem (2,5 Bar),

– w pomieszczeniu ze zbiornikiem należy zachować czystość i porządek aby nie dopuścić do zagrożeń pożarowych,

– zapoznaj się z instrukcją obsługi,

– używaj wody ciepłej z zasobnika solarnego przez cały rok,

– okresowo przegrzewaj wodę w zasobniku do temp. min 70 stopni w celu dezynfekcji zasobnika za pomocą kotła centralnego ogrzewania.

 

Wykaz usterek które podlegają gwarancji
w instalacji solarnej:

1. Wyciek wody, glikolu ze zbiornika na wodę z grzałką i anodą tytanową spowodowany wadą materiału lub montażu.
2. Wyciek glikolu na rurociągu który jest z spowodowany wadą materiału lub montażu.
3. Wyciek wody zimnej na rurociągu, który jest z spowodowany wadą materiału (dotyczy tylko elementów dostarczonych i wbudowanych przez Wykonawcę) lub montażu.
4. Wyciek wody ciepłej na rurociągu który jest z spowodowany wadą materiału (dotyczy tylko elementów dostarczonych i wbudowanych przez Wykonawcę) lub montażu.
5. Usterka sterownika, czujników wynikająca z wady sterownika lub czujników.
6. Usterka grupy pompowej wynikająca z wady urządzenia lub montażu.
7. Usterka pozostałych elementów hydraulicznych: naczyń, zaworów złączy hydraulicznych, reduktora ciśnienia, mieszacza cwu wynikających z wady materiału lub montażu.
8. Usterki/wycieki kolektorów słonecznych wynikająca z wady urządzenie lub montażu.

Usterki które nie podlegaj gwarancji są odpłatne. Uzasadnienie kosztów oraz ich wysokość poda serwisant w dniu interwencji.

 

Zgłaszanie awarii:

Serwis Instalacji solarnych:  tel 500478543  mail serwis@domotermika.pl

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 16:00

 

Wykaz usterek które nie podlegają gwarancji
w instalacji solarnej:

 

1. Wyciek glikolu, ciepłej wody ze zbiornika na wodę spowodowany brakiem odbioru ciepła przez użytkownika (przegrzew instalacji) ) lub uszkodzeniem mechanicznym.
2. Wyciek glikolu na rurociągu, grupie pompowej który jest z spowodowany brakiem odbioru ciepła przez użytkownika (przegrzew instalacji) lub uszkodzeniem mechanicznym.
3. Uszkodzenie sterownika, czujników temperatury, pompy solarnej, anody tytanowej, grzałki, okablowania spowodowane uszkodzeniem mechanicznym lub przepięciem elektrycznym.
4. Okresowe kapanie wody z zaworu bezpieczeństwa jest zjawiskiem normalnym i nie stanowi usterki. (Kontrola ciśnienia w naczyniu przeponowym)
5. Usterka wynikające z nieprawidłowej obsługi oraz nie zastosowania się do zaleceń wykonawcy.
6. Usterki wynikające z zakamienienia elementów instalacji.
7. Usterki wynikające z dłuższego samowolnego wyłączenia zasilania sterownika.
8. Usterki wynikające zapowietrzenia instalacji powstałe w skutek nieprawidłowej obsługi instalacji.
9. Usterki wynikające z niezagwarantowania temperatury powyżej 5ºC w miejscu, gdzie znajduje się podgrzewacz solarny.
10. Zalania i szkody wynikające z braku zaleconej kratki ściekowej w pomieszczeniu ze zbiornikiem.

 

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!