Click to listen highlighted text!

– 2021-2022, Zadanie pn. „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej Gminy Krasnobród poprzez zakup wyposażenia”

 

 

————————————————————————————————————————————————————-

 

PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE

W dniu 8 grudnia 2021 Prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Naukowego „Do źródeł”
p. Agnieszka Adamczuk przy kontrasygnacie Skarbnika p. Jarosława Jabłońskiego
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie podpisali umowę
z Województwem Lubelskim reprezentowanym przez p. Zdzisława Szewda- Członka Zarządu Województwa Lubelskiego oraz p. Ewą Szałachwiej-Dyrektor Departamentu Rolnictwa
i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dofinansowanie przyznane zostało za pośrednictwem LGD „Nasze Roztocze”
w ramach poddziałania programu 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Wniosek opracowany był w partnerstwie z organizacjami społecznymi,.  W trakcie opracowania wniosku organizacje wskazały zapotrzebowanie na wyposażenie, które jest dla nich niezbędne. Zakupiony sprzęt jest wykorzystywany głównie na zewnątrz, plenerowo. Jednakże, jest przechowywany w siedzibach organizacji i można z niego korzystać w sposób ogólnodostępny.

Sprzęt jaki został zakupiony i przekazany to m.in.: grille gazowe, maszyny do waty cukrowej, maszyny do popcornu, warniki, namioty, krzesła składane, stoliki składane, ławki składane, termosy, gofrownice.

Zakupiony sprzęt jest niezbędny do realizacji operacji, której celem jest rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej Gminy Krasnobród podmiotów działających w sferze kultury mających na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego. Z zakupionego sprzętu podczas organizowanych imprez plenerowych skorzystało ponad 300 osób.

Wartość przyznanej pomocy wyniosła: 55 000,00 zł brutto.


Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalno „Do Źródeł” w dniu 2 lipca 2021 r. złożyło wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej Gminy Krasnobród poprzez zakup wyposażenia” do Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze”. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i uzyskał dofinansowanie w wysokości 55 000 zł.

Celem projektu jest poprawa dostępu do infrastruktury kulturalnej na terenie LGD „Nasze Roztocze”. Poniżej wymienione wyposażenie zostanie zakupione zostanie zakupione, do organizacji działań w sferze kultury. Zakupiony sprzęt przyczyni się do rozwoju możliwości organizacyjnych poszczególnych organizacji społecznych, podniesie standardy ich wyposażenia co wpłynie na zróżnicowaną ofertę kulturalną skierowaną do mieszkańców całej gminy Krasnobród.

W ramach zadania planuje się zakup następujących elementów wyposażenia: grille gazowe, maszyny do waty cukrowej, maszyny do popcornu, warniki, namioty, taborety gazowe, zestawy do grilla, gofrownice, kolumny mobile, rzutki, termosy itp.

Realizacja zadania pozwoli na większą integrację mieszkańców oraz przyczyni się do rozwoju aktywności społecznej. Odpowiednie wyposażenie umożliwi cykliczność spotkań mieszkańców, stwarzając przy tym miejsce ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców, dla kół gospodyń wiejskich, zespołów ludowych, dzieci, młodzieży szkolnej, członków ochotniczych straży pożarnych.

 

 

 

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!