Click to listen highlighted text!

– 2022, „Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dominikanówce”

___________________

31 sierpnia Burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal przy kontrasygnacie Zastępcy Skarbnika Tomasza Maruszaka w obecności Kierownika WTZ Urszuli Czapli oraz Inspektora Nadzoru Dawida Blicharza zawarli umowę na realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dominikanówce”. Zamówienie obejmuje: przebudowę pomieszczeń sanitarnych na parterze budynku (tj. wyburzenie i budowa ścian wewnętrznych, remont tynków i wykończenia wnętrz, wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej wraz z modernizacją instalacji wod. – kan. oraz instalacją elektryczną) oraz wymianę wykończenia posadzek, a także remont tynków i wykończenia wnętrz w wybranych pomieszczeniach na parterze i piętrze budynku. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia do dnia 31 października 2022 r. Wartość zawartej umowy to 194 999,19 zł brutto. Zadanie inwestycyjne realizowane jest w ramach projektu pn. „Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dominikanówce” dofinansowane jest ze środków PFRON w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w wysokości 160 000,00 zł.

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!