Click to listen highlighted text!

– 2022, “Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Hutków od km 0+000,00 do km 0+130,00”

16 sierpnia 2022 roku odbył się odbiór końcowy zadania pn. „Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Hutków od km 0+000,00 do km 0+130,00”
Komisja odbiorowa przy współudziale Damiana Łokaja – Inspektora nadzoru inwestorskiego dokonała odbioru końcowego robót budowlanych obejmujących:
 wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości 130 m o zmiennej szerokości jezdni
od 3,00m do 5,00m
 wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa
 wykonanie oznakowania drogi
Wykonawcą robót była firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., ul. Lwowska 54, 22-600 Tomaszów Lubelski
Modernizację (przebudowę) drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowości Hutków od km 0+000,00 do km 0+130,00 dofinansowano ze środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego, którego dysponentem jest Samorząd Województwa Lubelskiego.
Kwota dotacji wyniosła 70 805,00 zł brutto.

Całkowita wartość wykonanych i odebranych robót wyniosła 192 167,45 zł brutto.

Tekst i foto. Kacper Górnik

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!