Click to listen highlighted text!

– 2022, Projekt pn. “Budowa ścieżki edukacyjno-kulturowej na 450-lecie istnienia Krasnobrodu”

Podpisanie umowy na „Budowa ścieżki edukacyjno-kulturowej na 450-lecie istnienia Krasnobrodu”

W dniu 4 lipca br. Burmistrz Krasnobrodu – Kazimierz Misztal przy kontrasygnacie Skarbnik – Elżbiety Nowak w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie podpisali umowę z Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez p. Piotra Pilcha – Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego oraz p. Annę Huk – Członka Zarządu.
Dofinansowanie przyznane zostało za pośrednictwem Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Roztocze” w ramach programu 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, pt.: „Budowa ścieżki edukacyjno-kulturowej na 450-lecie istnienia Krasnobrodu”.
Celem operacji jest rozwój potencjału turystycznego Gminy Krasnobród poprzez utworzenie nowego produktu turystycznego w postaci ścieżki edukacyjno-kulturowej na 450-lecie istnienia Krasnobrodu. Wniosek dotyczy pośrednio wsparcia dla mieszkańców z obszaru gminy Krasnobród jak i z terenu RLGD „Roztocze”, osób z grupy 50+, które będą mogły korzystać z nowopowstałej infrastruktury.
Projekt dotyczy tworzenia, rozwoju i wyposażenia infrastruktury turystycznej w postaci budowy ścieżki edukacyjno-kulturalnej na 450-lecie istnienia Krasnobrodu, który będzie promować, zachwycać i upowszechniać lokalne dziedzictwo sektora rybackiego.
Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR wynosi 42 500,00 zł
Wartość podpisanej umowy wynosi 50 000,00 zł brutto.

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!