Click to listen highlighted text!

– 2022, Zadanie pn. „Modernizacja istniejącej drogi gminnej nr 112311L w miejscowości Wólka Husińska”, Rządowy Fundusz Polski Ład: “Program Inwestycji Strategicznych”

W Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie w dniu 10 listopada br. została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Modernizacja istniejącej drogi gminnej nr 112311L w miejscowości Wólka Husińska” Umowę podpisał Pan Kazimierz Misztal – Burmistrz Krasnobrodu przy kontrasygnacie Pani Elżbiety Nowak – Skarbnika Gminy, a Firmą „STRABAG Sp. z o.o.” z siedzibą w Pruszkowie, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, reprezentowaną przez: Pana Macieja Łukaszka – pełnomocnika firmy.

Roboty obejmują w szczególności:
– modernizację istniejącej drogi gminnej nr 112311L w miejscowości Wólka Husińska, o łącznej długości 2684,53 m. Początek opracowania zaczyna się w km 0+000,00, koniec opracowania w km 2+684,53. Na całości zaprojektowano nawierzchnię asfaltową z włączeniem do drogi powiatowej nr 2949L. Na odcinku od km 0+000,00 do km 2+517,18 zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,0m, natomiast od km 2+517,18 do km 2+684,53 o szerokości 3,5m,
– wykonanie obustronnych poboczy ulepszonych kruszywem o stałej szerokości 0,75m,
– wykonanie oznakowania drogowego.

Wartość podpisanej umowy wynosi 4 825 251,43 brutto.
Zgodnie z zawartą umową roboty zostaną wykonane w terminie 9 miesięcy od podpisania umowy tj. do dnia 10.08.2023r.
Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: „Program Inwestycji Strategicznych”.
Dofinansowanie: 4 500 000,00 zł
Wkład własny: 325 251,43 zł     

                     

 

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!