Click to listen highlighted text!

– 2023-2024 r., „Konserwacja muru ogrodzeniowego wraz z bramami Kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie”, Rządowy Program Odbudowy Zabytków

PODPISANO UMOWY NA KONSERWACJE ZABYTKOWEGO MURU
✅ W dniu 20.03.2024 r. została podpisana umowa pomiędzy Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny reprezentowaną przez Proboszcza Eugeniusza Derdziuka,
a Gmina Krasnobród reprezentowaną przez Kazimierza Misztala Burmistrza Krasnobrodu na realizację projektu
„Konserwacja muru ogrodzeniowego wraz z bramami Kościoła
pw. Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie”, które jest dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
✅ Jednocześnie została podpisana umowa pomiędzy Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny reprezentowaną przez Proboszcza Eugeniusza z wykonawcą
„TGL Sp. z oo.” z siedzibą w Lublinie reprezentowaną przez Tomasza Piturę -Członka zarządu TGL na realizację prac.
Celem zadania jest zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie elementu zabytkowego zespołu kościelno-klasztornego w Krasnobrodzie, jakim jest ogrodzenie klasztoru, poprzez jego konserwację i restaurację. Sanktuarium Maryjne w Krasnobrodzie to główny ośrodek kultu Maryjnego diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.
✅ Wartość dofinansowania: 1 174 040,00 zł
✅ Całkowity koszt projektu 1 198 000,00 zł
✅ Mury ogrodzenia jako część obszernego zespołu klasztornego stanowią architekturę barokowej Zamojszczyzny o wysokiej klasie architektonicznej i bogatej historii, dlatego też priorytetem jest zabezpieczenie ich przed degradacją i osypywaniem się. Kościół wraz z ogrodzeniem posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną i naukową. O jego wartości świadczy frekwencja odwiedzających pielgrzymów w liczbie 135 000 osób rocznie.
Mury ogrodzeniowe wraz z bramami Kościoła ze względu na zły stan techniczny wymagają pilnych prac konserwacyjnych. Fundamenty ogrodzenia wymagają naprawy, m.in. uzupełnienia cegły oraz wykonania przeciwwilgociowej izolacji pionowej i poziomej, z powodu widocznej degradacji murów otynkowanych przyziemia.
Planowane jest uzupełnienie ubytków zadaszenia wykonanego z betonu, konserwacja i odbudowa konstrukcji drewnianej oraz poszycia z dachówki. Konserwacja elewacji wraz z licznymi detalami architektonicznymi to cele priorytetowe, których realizacja ma za zadanie uchronić zabytek wysokiej klasy przed postępującą degradacją.
✅ Zakres prac obejmuje w szczególności:
-naprawa fundamentów ogrodzenia (m.in. poprzez uzupełnienie cegły),
– wykonanie izolacji pionowej i poziomej murów,
-konserwacja otynkowanych murów przyziemia,
-konserwacja ubytków na zadaszeniu wykonanym z betonu,
-na części murów wykonanie nowej konstrukcji drewnianej oraz poszycia z dachówki
Realizacja zadania podniesie atrakcyjność zespołu kościelno-klasztornego oraz trwale zabezpieczy obiekt. Wzrośnie poziom bezpieczeństwa wokół zabudowań klasztornych, gdyż zagrożenie stanowią osypujące się części muru oraz tynki. Mury ogrodzeniowe przy kościele w Krasnobrodzie ze względu na zły stan zachowania wymagają natychmiastowej interwencji konserwatorskiej.

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!