Click to listen highlighted text!

– 2023-2024, Zadanie pn. „Budowa sali gimnastyczej przy Szkole Podstawowej w Kaczórkach”, Rządowy Fundusz Polski Ład: “Program Inwestycji Strategicznych” -Edycja 2

W dniu 08.07.2024 r. odebrany został III etap robót budowlanych
i podpisany protokół końcowy dotyczący realizacji zadania pn. “Budowa sali gimnastyczej przy Szkole Podstawowej w Kaczórkach” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Wykonawcą ww. robót budowlanych jest firma WAREG-BUD
Sp. z o.o., ul Aleja Rzeczypospolitej 17/30, 02-972 Warszawa,
reprezentowana przez:
Przemysława Granata -Prezesa Zarządu, kierownika budowy
W składzie komisji odbierającej sale gimnastyczą byli:
Kazimierz Misztal – Przewodniczący komisji,
Kacper Górnik – Członek Komisji,
Dorota Sikora – Członek Komisji,
przy współudziale:
Małgorzaty Miecznik – Inspektor ds. funduszy unijnych,
przy współudziale inspektorów nadzoru:
Dawida blicharza – Inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej,
Mateusza Blicharza – Inspektora nadzoru branży elektrycznej,
Adama czarnego – Inspektora nadzoru branży sanitarnej.
Wartość wykonanych i odebranych robót tego etapu wynosi:
180 881,59 zł brutto.
Całkowita wartość wykonanych i odebranych robót wynosi 391 140,00 zł brutto.
Zgodnie z zawartą umową roboty zostały wykonane w terminie od dnia 06.08.2021 r.
a zakończono w dniu 18.02.2022 r.
Wartość wykonanych i odebranych robót tego etapu wynosi:
1 504 065,04 zł netto, 1 850 000,00zł brutto co stanowi 44,75% całości robót.
Całkowita wartość wykonanych i odebranych robót w ramach zawartej umowy wynosi netto 3 360 975,61 zł, brutto 4 134 000,00 zł.
Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!