Click to listen highlighted text!

– 2023, Zadanie pn. “Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie Wielkim”, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

26 września Ochotnicza Straż Pożarna w Majdanie Wielkim odebrała sprzęt zakupiony w ramach  zadania pn. “Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie Wielkim”, w postaci: Zakres wniosku: 5 kompletów ubrań specjalnych dwuczęściowych do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń.

Wartość dofinansowania:  15 000,00 zł
Termin realizacji: do 30.11.2023 r.

                             

 

 

________________________________________________________________________________________

10 sierpnia Ochotnicza Straż Pożarna w Majdanie Wielkim podpisała umowę na dofinansowanie zadania pn. “Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie Wielkim”

Wartość dofinansowania:  15 000,00 zł
Termin realizacji: do 30.11.2023 r.

Zakres wniosku: 5 kompletów ubrań specjalnych dwuczęściowych do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń.

Dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. “Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Hucie” w ilości 5 kompletów ubrań specjalnych dwuczęściowych do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie Wielkim.

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!