Click to listen highlighted text!

– 2023, Zadanie pn. “Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Hucie”, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne

12 września Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Hucie odebrała sprzęt zakupiony w ramach  zadania pn. “Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Hucie”, w postaci: Zakres wniosku: 6 hełmów oraz agregat prądotwórczy do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń.

Wartość dofinansowania:  15 000,00 zł
Termin realizacji: do 30.11.2023 r.

 

_______________________________________________________________________

10 sierpnia Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Hucie podpisała umowę na dofinansowanie zadania pn. “Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Hucie”

Wartość dofinansowania:  15 000,00 zł
Termin realizacji: do 30.11.2023 r.

Zakres wniosku: 6 hełmów oraz agregat prądotwórczy do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń.

Dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. “Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Hucie” w ilości 6  hełmów oraz agregat prądotwórczy do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Hucie.

Wróć go góry
Obrazek przedstawia oznakowania dla projektu: Fundusze Europejskie (program regionalny), flagę Rzeczpospolitej Polskiej, logo województwa lubelskiego wraz z hasłem - Smakuj życie! - oraz flagę Unii Europejskiej. Click to listen highlighted text!